Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie:

 • ambulancie
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionára
 • polikliniky
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • všeobecnej nemocnice
 • liečebne
 • hospicu
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti
 • mobilného hospicu

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Kontakty

JUDr. Ing. Jana Ježíková
riaditeľka odboru

Iveta Chrenková
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4903
Mail: iveta.chrenkova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →