ÚZEMNÉ DOTÁCIE

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

NEPREHLIADNITE!

Na rok 2019 je pre územné dotácie vyčlenených 383 820,29 €, čo je 15% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačné programy BSK.
  • Žiadosti bolo možné podávať do 31. augusta 2019
  • Projekty sú posudzované priebežne, podporené projekty musia mať súhlas príslušného starostu/primátora
  • Výška poskytnutej dotácie je minimálne 8 000 €
Oprávnení žiadatelia:

  • Obce, mestá, mestské časti na území BSK
  • Organizácie zriadené obcou / mestom / mestskou časťou na území BSK

Aké oblasti môžu byť podporené:

  • budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry – športovej, voľnočasovej, kultúrnej, školskej;
  • rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach / mestách / mestských častiach (nie komunikácie a chodníky);
  • budovanie, obnova, zatraktívnenie turistickej infraštruktúry (napr. náučné chodníky, vyhliadkové veže, infotabule a pod.).
Aktuálne správy
Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Už budúci týždeň na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK budú župní poslanci voliť aj hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Ten bude kontrolovať kroky župy a jej organizácií najbližších šesť rokov. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie...

Plány župy budú prerokované aj s verejnosťou

Plány župy budú prerokované aj s verejnosťou

Jedným z kľúčových dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK (PHSR BSK). Rozvojové strategické aktivity na území bratislavskej župy v ňom obsiahnuté sú zásadné aj pre čerpanie eurofondov. Už 12. novembra bude...

Stážisti prihláste sa na prax

Stážisti prihláste sa na prax

Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Pilotný projekt spustila župa v apríli a koncom...

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Už budúci týždeň na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK budú župní poslanci voliť aj hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Ten bude kontrolovať kroky župy a jej organizácií najbližších šesť rokov. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie...