Údržba značenia cykloturistických trás a peších turistických trás na území Bratislavského samosprávneho kraja  pokračovala v roku 2019 aj po ukončení hlavnej sezóny.

Počas celého roka 2019 venoval Bratislavský samosprávny kraj sústavnú pozornosť  údržbe a obnove značenia na cykloturistických a peších turistických trasách vo svojom území.

Z celkovej dĺžky 966 km legálne značených cyklotrás sa tento rok v rámci trojročnej zmluvy  o údržbe cyklotrás na území BSK podarilo so Slovenským cykloklubom obnoviť značenie a cyklistickú infraštruktúru na 130 km cyklotrás. Okrem klasickej údržby maľovaného značenia sa osadilo 5 ks imidžových smerovníkov, v kraji pribudlo aj  5 ks veľkoplošných cykloturistických máp. Najdlhšou cyklotrasou s obnoveným značením bola medzinárodná trasa EuroVelo 6 (35,8km), na EuroVelo 13 sa údržba dotkla  úseku v oblasti Gajár  a Malých Levár, v oblasti Záhoria aj cyklotrás medzi Studienkou a Malackami, Devínskou Novou Vsou, Stupavou a Mariankou,  v Malých Karpatoch je nové značenie v oblasti Kamzíka, Modry – Harmónie  a Bieleho Kríža. Všetko cykloturistické značenie bolo realizované v zmysle STN 01 8028 s dodržaním zmluvných termínov. BSK bude v záujme zlepšenia orientácie a pohybu cyklistov na území kraja pokračovať  v systematickej údržbe cyklotrás aj v budúcom roku, plánované sú práce na úseku 150km trás.

Cyklotrasy v Bratislavskom kraji  sú dostupné na cykloportáli BSK  www.ba.cykloportal.sk/.

Obnova pásového značenia na peších turistických značených trasách (TZT), ktorej súčasťou je obnova značkovania, stavba smerovníkov, údržba značkárskych kolov, vrátane vyčistenia od zarastajúcej vegetácie sa v tomto roku vykonala na 22 TZT s celkovou dĺžkou  190km. V spolupráci s Klubom slovenských turistov, boli nainštalované aj 3 nové turistické závesné mapy ,v lokalite Červený Kameň, Borinka a Pezinok – centrum. Najdlhšou obnovenou trasou je TZT č.5145 (zelená) od Štefánikovej mohyly na Biely kríž v dĺžke 17,1 km. Všetky značkárske práce boli realizované v súlade s normou STN 018025 Turistické značenie a podľa platnej

metodiky značenia.

Na turistických smerovníkoch Bratislavského kraja je už vyznačená formou nálepiek aj tématická trasa Európskej cesty sv.Cyrila a Metoda. K dispozícii je story mapa, pomocou ktorej si turista môže do detailov naplánovať putovanie po vzácnych pamiatkach a unikátnych miestach. Existuje aj vo forme aplikácie pre smartfóny  a dá sa použiť aj v offline režime na pomoc  v teréne. Projekt je realizovaný v spolupráci BSK  s Domom Centrope.