Podpredsedovia Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.
(sociálna oblasť)
mikulas.krippel@region-bsk.sk

PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
(oblasť dopravy)
alzbeta.ozvaldova@region-bsk.sk

Ing. arch., Mgr. Art Elena PÄTOPRSTÁ
(oblasť životného prostredia)
elena.patoprsta@region-bsk.sk

Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.
(sociálna oblasť)
mikulas.krippel@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“ v Dunajskej Lužnej, príhovor.
 • Slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v historickej budove NR SR v Bratislave.
 • Galavečer Nadácie detského kardiocentra, pri príležitosti 25. výročia jej založenia v Redute.
 • Benefičný koncert SZTP „Umelci srdcom“ XXII. Ročník v Istropolise.
 • Rekonštrukcia historickej bitky v Lamači.
 • Tour de OSCE etapa Viedeň – Bratislava/cyklotúra diplomatov OBCE z Viedne do Bratislavy/.
 • Pretek Veľká cena Bratislavy – pretek Česko – Slovenského pohára v para plávaní ZKR Gaudeamus, Mokrohájska.
 • 18. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy 2018.“Záštitu prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.“
 • DSS Plavecké Podhradie – Spievajme na ľudovú nôtu Sološnica
 • Účasť na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
 • Otvorenie 4. ročníka Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov /Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Bratislava/.
 • Slávnostný galavečer pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského olympijského výboru, v budove SND v Bratislave.
 • Odborný seminár k 20. výročiu založenia DSS Rozsutec – otvorenie.
 • Podujatie – Rýchlik Zoška – Bratislava.
 • Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Pezinku.
 • Oslava 74. výročia SNP v Banskej Bystrici.
 • DSS Plavecké Podhradie – 13 ročník športovo- zábavných hier.
 • Deň otvorených dverí DSS Rača – pozdravenie.
 • Okresné športové hry Slovenský zväz telesne postihnutých Malacky- športový areál Gajary – pozdravenie účastníkov.
 • DSS Merema – slávnostné otvorenie IX. Ročníka petangového turnaja na farme Pod Gaštankou v Modre.
 • Deň krivých zrkadiel – pozdravenie /Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/
 • Keramické trhy Pezinok – otvorenie.
 • Bratislavský samosprávny kraj odmenil zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za prvý polrok 2018
 • Vernisáž výstavy Eugen Bárkány „Medzi Prešovom a Bratislavou“ v Židovskom múzeu.
 • Športový deň DSS Rača.
 • Odovzdávanie cien „Mladí záchranári Senec.“
 • Deň otvorených dverí Báhoň.
 • Otvorenie Plesu Seniorov Bratislavského kraja v Inchebe Expo Aréne v Bratislave.
 • Príhovor na Fašiangovom plese MEREMA v kultúrnom dome v Modre.
 • Otvorenie kurzu „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách v centre rodiny v Bratislave“.
 • Výjazdové rokovanie DSS Kaštieľ Stupava.
 • Účasť na Ekumenických službách božích ECAV Dunajská Lužná.
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR.
 • Účasť na konferencii Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity Bratislava.
 • Účasť na konferencii Ignorovaní, diskriminovaní a prehliadaní autisti a ich rodiny, v kinosále NRSR BA.
 • Návšteva Adeli centra v Piešťanoch.
 • Spomienková slávnosť k 170. výročiu úmrtia básnika Jána Hollého v Bratislave, položenie venca.
 • Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018.

PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
(oblasť dopravy)
alzbeta.ozvaldova@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Účasť na tlačovke k programovému vyhláseniu predsedu BSK.
 • Otvorenie vernisáže výstavby akademického maliara Doc. v CIIC na Biskupickej ulici
 • Zasadnutie za účasti RCB a predsedu BSK ohľadom investičných zámerov – list ministrovi dopravy.
 • Stretnutie s vedením ŠGN a plán na záchranu nemocnice.
 • Pracovné stretnutie s ministrom dopravy na MDURR SR na témy možnosti zlepšenia dopravy v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom UNB Ružinov ohľadom ŠGN v Podunajských Biskupiciach.
 • Stretnutie s predstaviteľmi železníc ohľadom problémových uzlov v BSK (Bernolákovo).
 • Účasť na tlačovke ohľadom rozšírenia D1 (minister, župan, starostovia okolitých obcí).
 • Účasť na odovzdávaní ocenení Samuela Zocha a pamätných listov.
 • Účasť na proteste proti ilegálnej skládke VASSAL.
 • Stretnutie s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva za účasti vedenia UNB Ružinov a ŠGN.
 • Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny vlaku Záhoráčik , vodáckej sezóny a cyklistickej sezény v Gajaroch.
 • Účasť na koncerte v katedrále Sv. Martina.
 • Účasť na výberových konaniach riaditeľa dopravy BSK.
 • Cezhraničná spolupráca HU-SK – monitorovací výbor cezhraničnej spolupráce.
 • Účasť na slávnostnej sv. omši za BSK a následné ukladanie vencov – kostol sv. Mikuláša.
 • Zasadnutie členov dotačnej komisie s predsedom BSK a odbornými hodnotiteľmi projektov.
 • Účasť na slávnostnej akcii odovzdania vyznamenania veľvyslancovi Maďarskej republiky na Slovensku.
 • Krajská rada zamestnávateľských zväzov pre odborné vzdelávanie.
 • Kontrolný deň s pracovníkmi RCB v rámci kraja.
 • Výjazd a kontrola okolia jazier SOŠ Ivanka pri Dunaji.
 • Regionálne združenie starostov mestských častí hl. mesta Bratislavy na BSK.
 • Účasť na tlačovke s ministrom dopravy, s primátorom Bratislavy, s riadiacim pracovníkom BID a zástupcom vlakových dopravcov pri vedení Regio Jet do IDSBK od 1. apríla.
 • Na základe pozvania účasť na sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti).
 • Rozhovor do rádia RTVS o RDS BK (Pátria).
 • Kontrolný deň s vedením RCB na stavbách – Čierna Voda – Malacky – Závod kruhový objazd Nová Dedinka
 • Tlačovka pri spustení prác na D4/R7, D1 – Triblavina za účasti ministra dopravy, predsedu BSK, starostov okolitých obcí, vedenia NDS

 

 • Stretnutie so starostami ZMOMR na riešenie problému obchvatu Pezinsko.
 • Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky, ktorého témou bola užšia spolupráca, zdvojkoľajnenie, zahustenie, vyššia intenzita vlakov na území BSK, ako aj téma budovania II. a III. koľají a terminálov na území BSK.
 • Stretnutie s ministrom dopravy A. Érsekom na tému spolupráce župy a ministerstva v oblasti železničnej dopravy, prípravy záchytných parkovísk v rámci kraja rozšírenie D1, 1/61, D4/R7 (postup prác, termíny).
 • Stretnutie OZ Triblavina, ministra dopravy A. Érseka a objasnenie postupu prípravy rozšírenia D1.
 • Zasadnutie regionálneho združenia starostov mestských častí hlavného mesta Bratislavy v Rači.
 • Stretnutie, výmena skúseností s pracovníkmi BID.
 • Zasadnutie členov poradného orgánu župana J. Drobu na udelenie cien Samuela Zocha a pamätných listín.
 • Účasť na výberovom konaní šéfa dopravy 1., 2., 3. kolo.
 • Stretnutie vicežupanov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na TSK ohľadom spolupráce a pravidelných ďalších stretnutí – výmena skúseností.
 • Výjazd do oblasti Senecka – kontrola ciest a mostov v správe BSK.
 • Účasť na zasadnutiach dotačnej komisie na hodnotenie projektov (23.2, 2.3.2018)
 • Rokovanie ZMOMR na BSK.
 • Rokovanie s generálnym riaditeľom RCB Milanom Valašíkom ohľadom ciest v správe župy.
 • Výjazd Malacko – návšteva a obhliadka ciest Malackého regiónu.
 • Stretnutie s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a s pracovníkmi ŠGN ohľadom nového Geriatrického centra – Nemocnica Podunajské Biskupice.
 • Stretnutie s riaditeľom SAD Petrom Sádovským, téma – autobusová doprava v regióne, Slovak Lines a BID.
 • Zastúpenie Bratislavského kraja na politickej konferencii Centrope v Gyori, preberanie predsedníctva.
 • Stretnutie s RCB ohľadom obchvatu Pezinok – Grobovo.
 • Stretnutie s predstaviteľmi politických strán ohľadom zákona 369 o obecnom zriadení.
 • Rokovanie s NDS o rozšírení D1 a križovatky Triblaviny.
 • Výjazd Pezinsko – návšteva a obhliadka ciest Pezinského regiónu.
 • Rozhovor v Slovenskom rozhlase o Bratislavskej integrovanej doprave.
 • Účasť na otvorení Danubius gastro – Incheba.
 • Stretnutie s občianskym združením – Triblavina.
 • Stretnutie – Hasičský zbor – vytvorenie nového Hasičského centra v Bratislavskom regióne.
 • Odovzdanie Ceny Flóry za Bratislavský samosprávny kraj.
 • Ukladanie venca z príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
 • Účasť na pracovnej porade Európskeho zasadnutia územnej  spolupráce (EZUS) vo Veľkom Mederi.
 • Kontrola stavu prípravy rekonštrukcie ciest v BSK za účasti RCB.
 • Športový deň detí s podporou dotácie z BSK.
 • Účasť na zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Győri za BSK.
 • Kontrolný deň s vedením RCB-Čierna Voda I. etapa.
 • Stretnutie u predsedu BSK s primátorom Bratislavy a s odbornými pracovníkmi na tému  záchytné parkoviská a verejná doprava.
 • zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Tatabányi.
 • Otvorenie dopravného detského ihriska v Stupave.
 • Prezentácia nových cestovných poriadkov za účasti BID pre obce v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom ÚNB, téma Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach.
 • Kontrola priebehu rekonštrukcie ciest, prípravy okružnej križovatky v Novej Dedinke (Čierna Voda, Závod, Reca)
 • Zasadnutie SAD, BID, pracovníkov dopravy – téma: zvýšenie počtu autobusov SAD od 15. augusta 2018.
 • Stretnutie s ministrom dopravy na BSK – záchytné parkoviská, tiopy, I/61 – rozšírenie, objem výkonov vlakovej dopravy na ďalší rok, výmena železničného závoru v Bernolákove.
 • Účasť na zasadnutí 8 krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štátnou tajomníčkou Ladislavou Cengelovou Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému: Verejná osobná doprava 2030
 • Kontrolný deň s vedením RCB – Čierna Voda, Malacky, Závod.
 • Zhromaždenie EZUS-u (Európske zoskupenie územnej spolupráce) v Tatabányi. Preberanie predsedníctva od 1. júla (TSK)
 • Slávnostná imatrikulácia – 16. ročník Detskej Univerzity Komenského.
 • Kontrolný deň – Malacky, Rohožník, spustenie Rohožníka z IROP-u, oznamy do médií o uzávierke a náhradných trasách z Rohožníka.
 • Tlačovka na Mlynských Nivách na tému: IDS za účasti BID, Slovak lines, predsedu BSK
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru EZUSU
 • Aktuálna situácia vo verejnej doprave v BSK a TTSK, za účasti oboch predsedov krajov – memorandum o spolupráci.
 • Určenie harmonogramu prác – 22.08.2018 odsúhlasené vládou náš návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/50 Senec – Viničné – Pezinok . 7,2 mil. pre kraj
 • Porada na RCB za účasti predsedu p. Drobu ohľadom obchvatu „Grobov“
 • Kontrolný deň na kruhovom objazde Nová Dedinka
 • Rozhovor do rádia Pátria o integrovanej doprave, prebiehajúcich rekonštrukciách ciest v BSK,
 • Otvorenie IV. Fóra Dunajského fondu – spojenie riekou v Divadle Aréna
 • Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja k 100 výročiu ČSR v Bruseli za prezentácie gastronómie, vína a prác študentov našej umeleckej školy.
 • Plán udržateľnej mobility za účasti všetkých dopravcov
 • Účasť na stretnutí s čínskou delegáciou – stretnutie so zástupcami z čínskeho mesta Kanton (Guangzhou), provincia Kuang-tung

Ing. arch., Mgr. Art Elena PÄTOPRSTÁ
(oblasť životného prostredia)
elena.patoprsta@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Prehliadka hydraulickej clony v Slovnafte a rokovanie o  problematike rizika znižovania hladiny podzemných vôd v Bratislave.
 • Návšteva Ekocentra v Zaježovej, rokovanie o skúsenostiach s trvalo udržateľnosťou ekocentier v Čechách a na   Slovensku a napĺňaní programu ekovýchovy pre stredné školy BSK.
 • Rokovanie s zástupcami lesného závodu LESY SR o znížení ťažby v chránených územiach Bratislavy Devínska kobyla, Vydrica, Pečniansky les, Biskupské luhy a možnosti rozšíriť lesy osobitého určenia.
 • Rokovania s zástupcami ŠOP o možnostiach implementácie strategických dokumentov BSK: Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK   a  Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti
 • Príprava a rokovanie o zadaní výskumu k efektívnej biologickej forme redukovania komárích kalamít v obciach BSK. (FOTO ilustračné k chemickým postrekom v prílohe).
 • Spracovanie podkladov do rozpočtu pre nový Podprogram 1.9., Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie, prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva.
 • Lodná doprava – informatívne stretnutie oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus – Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň a príprava územnoplánovacích podkladov pre rokovanie  o lodnej doprave s županom a vicežupankou pre dopravu.
 • Rokovanie z vedením komory architektov pri odovzdávaní cien za architektúru CE.ZA.AR 2017 v Galérií Satelit v Bratislave, o možnostiach spolupráce s BSK pri vyhlasovaní architektonických súťaží
 • Rokovanie s predsedom Slovenskej komory architektov   Ing. arch. Imrichom PLEIDELOM a členom predstavenstva Ing. arch. Rudolfom ŽÁKOVSKÝM.
 • Účasť na rokovaní oddelenia stratégie s rakúskym partnerom v Marchegu, k cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg.
 • Účasť na rokovaní stratégie s partnermi k projektovej dokumentácií Ekocentra v Čunove.
 • Účasť na rokovaní odboru  školstva o možnosti Ekocentier v BSK.Rokovanie s riaditeľom BVS o doplnení Memoranda o spolupráci o duálne vzdelávanie a spoluprácu pri budovaní cyklotrás a predstavenie materiálu na rokovanie predstavenstva BVS.
 • Príprava podkladov s PhDr. Branislavom Masarovičom k výstupu v RTVS, k problematike znečistenia podzemných vôd a k ťažbe dreva v rekreačných lesoch hlavného mesta SR (Ranné správy RTVS 6. 2. 2018).
 • Pracovné stretnutie s odbornou verejnosťou k problematike ochranných pásiem vodných zdrojov na Žitnom ostrove a postupu ako napĺňať povinnosť ich dodržiavania na území BSK.
 • Pracovné stretnutie spolu s oddelením ŽP, stratégie BSK, podpredsedom SAV RNDr. Pavlom Simanom, PhD., odborníkmi SAV a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK k problematike dekontaminácie environmentálnej záťaží na území BSK, (partneri spoločného projektu BSK, SAV a Prírodovedeckej fakulty UK). Spolupráca pri spracovaní zadania pre efektívny monitoring, model podzemných vôd a postupu ich kontaminácie a výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže na území Bratislavy vo vzťahu k Žitnému ostrovu.
 • Spracovanie otázok pre MŽP vyplývajúcich z rokovania s odbornou verejnosťou, SAV a PF ÚK vo veci vyhodnotenie dopadov zdrojov znečistenia na zdravie obyvateľstva BSK a k spracovaniu výsledkov Čiastkovej záverečnej správy SAV a Prírodovedeckej fakulty UK o stave znečistenia podzemných vôd z environmentálnej záťaže, (ktorú si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj).
 • Prerokovanie k materiálu ŠOP Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla na OÚ BA, ktoré sa ale uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (z dôvodu ohlásenia bombového útoku na budovy MV.) Prišlo nám poďakovanie zo strany OÚ BA za poskytnutie priestorov BSK na dokončenie rokovania.
 • Spracovanie stanoviska (v spolupráci z poslancami BSK, vedúcim komisie ŽP, odbornou verejnosťou a oddelením ŽP) k materiálu Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla, na základe dohody z prerokovania OÚ BA, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zachovanie rezervácie Devínska Kobyla a zachovanie ochranných pásiem pred výstavbou v chránenom území.)
 • Rokovanie „Lesy SR – odštepný závod Smolenice“ v Smoleniciach v termíne 22.02.2018.
 • Na stretnutí sa preberala problematika lesného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zástupcovia Lesov SR prezentovali spôsoby lesného hospodárenia a legislatívnych rámcov. Pani podpredsedníčka informovala o strategických dokumentoch BSK a o tom, že Úrad BSK musí predovšetkým reflektovať záujmy občanov kraja, čím otvorila tému dočasne pozastavenej plánovanej ťažby v lesoch v lokalitách Vydrica, Pečniansky les, Sihoť a Devínska Kobyla. Pani Pätoprstá prezentovala generálnemu riaditeľovi Lesov SR, pánovi Ing. Staníkovi, dôležitosť vodozádržnej funkcií a iných mimoprodukčných funkciách lesa vzhľadom na znižujúcu sa kvantitu pitnej vody, zapríčinenou zrýchleným odtokom po ťažbe dreva. Pán Feik podporil presadzovanie vodoochrannej funkcie lesov. Následná téma bola financovanie ekologického hospodárenia v lesoch. Pán Staník avizoval, že Lesy SR sú otvorené diskusií, budú vopred informovať o ťažbe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a zároveň, že by sa uvažovalo o spolupráci s BSK na vytvorení podmnožiny „Memoranda vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ aj za podpísania a pristúpenia Úradu BSK. Lesy SR taktiež deklarovali ochotu pri včasnom nahlásení športových činností upraviť dohodnuté trasy. Účastníci pracovného stretnutia sa zároveň dohodli, že budú potrebné ďalšie rokovania