Výročné ceny

Samuela
Zocha

Výročnú cenu Samuela Zocha
Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom. Od roku 2018 začal BSK udeľovať aj titul Historická osobnosť roka.

BSK

Kto bol

Samuel ZOCH

Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako evanjelický farár a biskup. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal aj správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval a zorganizoval preň verejnoprospešné zbierky. Na modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či Martin Rázus.

Po roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je však predovšetkým známy ako autor Martinskej deklarácie, prijatej 30. októbra 1918 v Martine. Od roku 1925 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. Svojou všestrannou iniciatívou a túžbou pomáhať ostatným sa zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská keramika. Samuel Zoch zomrel v roku 1928 na porážku v bratislavskej nemocnici.

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohlo napredovať.“

– SAmuel ZOCH

Pozrite si

FOTOGALÉRIU

Galavečer 2018

Divadlo Aréna

GALAVEČER 2015

Divadlo Aréna

GALAVEČER 2019

Divadlo Aréna

GALAVEČER 2016

Divadlo Aréna

OCENENIA BSK

Laureáti Výročnej ceny Samuela zocha ZA ROK 2018

Ing. Ján Čapkovič & ing. jozef čapkovič

Dvojčatá Ján a Jozef Čapkovičovci patria medzi legendárne postavy československého i slovenského futbalu. Petržalskí rodáci majú za sebou veľmi podobnú futbalovú kariéru. Obaja získali so Slovanom Bratislava v roku 1969 druhú najcennejšiu európsku klubovú trofej v Pohári víťazov pohárov. Začínali v Červenej hviezde Bratislava a sú jedinými dvojčatami, ktoré si zahrali najvyššiu československú futbalovú súťaž. Ján reprezentoval Československo 20-krát, strelil 6 gólov, zúčastnil sa na MS vo futbale v roku 1970 v Mexiku, je členom Klubu ligových kanonierov so 100 gólmi (všetky v drese Slovana Bratislava), kráľom strelcov československej ligy sezóny 1971/1972 (19 gólov). Jozef účinkoval v československej reprezentácii 16-krát, je majstrom Európy z roku 1976 z Belehradu. Je členom Siene slávy slovenského futbalu. Obaja sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 70 rokov.

PhDr. Pavel Dvořák

PhDr. Pavel Dvořák je historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu a scenárista. Patrí k osobnostiam, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o zviditeľnenie Budmeríc i Bratislavského samosprávneho kraja na celom Slovensku aj v zahraničí. Je popularizátorom slovenskej histórie. Okrem knižnej tvorby zameranej na literatúru faktu napísal tisícky článkov, vytvoril množstvo rozhlasových a televíznych umelecko-náučných relácií a prednášal na nespočetných besedách. V roku 1991 založil a podnes vedie vlastné vydavateľstvo RAK v Budmericiach. Tu napísal aj svoje najvýznamnejšie diela, okrem iných štvorzväzkové Odkryté dejiny, päť kníh o Bratislave a deväť zväzkov knižného seriálu Stopy dávnej minulosti. Je autorom viac ako tridsiatich titulov literatúry faktu, venuje sa filmovej scenáristike (cykly krátkych dokumentov) a rozhlasovej tvorbe (Príbehy z vitrín).

Peter & Pavol Hochschornerovci

Dvojčatá Peter a Pavol Hochschornerovci sú celosvetovou legendou vo vodnom slalome v kategórii C2. Nominovaní sú za úspešnú dlhoročnú reprezentáciu nielen regiónu, ale aj Slovenska. Pavol a Peter Hochschornerovci pochádzajú z Bratislavy. Sú trojnásobní olympijskí víťazi a raz získali na olympijských hrách bronz. Päťkrát vybojovali titul majstrov sveta a sú tiež šesťnásobní majstri Európy. Okrem majstrovských titulov majú v zbierke aj ďalšie cenné kovy z majstrovstiev Európy, sveta a iných medzinárodných súťaží. Ďalšie medailové úspechy dosiahli aj v tímových kategóriách. Zvíťazili v dvanástich ročníkoch celkového poradia seriálu svetového pohára. Počas svojej športovej kariéry boli takmer nepremožiteľní a nad súpermi vyhrávali často s enormným náskokom. V roku 2018 bola kategória C2, v ktorej súťažia, vyradená spomedzi olympijských súťaží.

Ing. Ján Longa

Nominovaný za celoživotnú činnosť v oblasti športu. Ing. Ján Longa je dlhoročným predsedom TJ Rapid Bratislava a zakladateľom najúspešnejšieho lukostreleckého klubu Blue arrows Viničné. Bol úspešným reprezentantom Československa v karate, viacnásobným majstrom Československa a Slovenska a dlhoročným trénerom československej a slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením získali juniorskí karatisti v roku 2000 titul majstrov Európy. V TJ Rapid Bratislava vychoval siedmich majstrov Európy a jeho zverenkyňa Eva Tulejová-Medveďová získala v roku 2006 titul majsterky sveta a v roku 2009 sa stala víťazkou Svetových hier. Okrem trénerskej práce publikoval odborné články v časopisoch, je autorom knihy pre mladých karatistov a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Teória a didaktika karate.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, je druhé obdobie rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval štúdium botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. V začiatkoch svojej kariéry sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1990 až 1995 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník na Ústave bunkovej biológie a od roku 1995 vedie Katedru botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. Titul docenta získal v odbore botanika a v roku 2007 sa stal profesorom v odbore všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Je členom viacerých odborných slovenských i zahraničných spoločností, odborných komisií, vedeckých rád. Podieľa sa na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektoch. Od decembra 2002 do januára 2011 bol predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského. Od februára 2011 zastáva post rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Popri svojej práci nezabudol zostať obyčajným človekom, dodnes sa aktívne zapája do činnosti združenia záhradkárov v Podunajských Biskupiciach.

Vladimír Predmerský

Vladimír Predmerský je historik a kritik bábkového divadla, dramaturg a režisér. Napriek vyššiemu veku je stále činným teatrológom a recenzentom. V súčasnosti pracuje aj na dvoch publikáciách mapujúcich dejiny divadla pre Divadelný ústav Bratislava. Počas šesťdesiatročnej tvorivej kariéry sa stal autorom desiatok inscenácií, televíznych programov, publikácií a recenzií. Narodil sa v Trenčíne, študoval v Prahe, formoval prvé profesionálne bábkové divadlo v Žiline a od roku 1961 pôsobí v Bratislave. Tvoril v Bratislavskom bábkovom divadle, pôsobil v Slovenskej televízii, v roku 1989 založil a viedol bábkoherecké oddelenie na VŠMU, ako odborník na dejiny bábkového divadla vydal množstvo publikácií, vysokoškolských skrípt, prednášal na univerzitách doma aj v zahraničí. Pôsobil v porotách domácich aj medzinárodných festivalov, publikuje v odborných časopisoch a zúčastňuje sa na odborných konferenciách.

Margita Rohlíčková

Pani Margita Rohlíčková je zakladateľkou folklórneho súboru Slnečnica-Sunečníky v Gajaroch, vedie ho nepretržite 62 rokov od roku 1956. Súbor je zameraný na uchovanie pôvodnej kultúry, spevu, tanca a hovoreného slova na dolnom Záhorí. Počas existencie súboru prešlo rukami pani Rohlíčkovej viac ako 1 500 detí, mládežníkov a dospelých. V súčasnej dobe má FS približne 110 členov, skupiny od troch do šiestich rokov, detskú do 14 rokov, mládežnícku do 25 a skupinu nositeľov tradícií až do 85 rokov. Súbor reprezentoval Slovenskú republiku i BSK na rôznych podujatiach doma aj v zahraničí, navštívil viac ako 25 krajín v Európe, Ázii a Afrike. Súbor vydal 5 DVD nosičov s piesňami zo Záhoria a spracoval videomateriál záhoráckych tancov a choreografie. Margita Rohlíčková celý svoj život zasvätila kultúre, najmä zbieraniu starých piesní, choreografií tancov a ľudových zvykov Záhoria, a snaží sa uchovať odkazy našich predkov.

Marta Sládečková

Marta Sládečková stvárnila počas svojho pôsobenia v divadle desiatky postáv v inscenáciách klasikov i súčasných dramatikov. S veľkým úspechom účinkuje aj vo filmoch, v televízii, rozhlase a dabingu. Ku každej práci pristupuje výnimočne svedomito. Svoje javiskové postavy často obohacuje osobitým zmyslom pre humor, ktorý vytvára dramatickým a tragickým postavám aj zaujímavý komický odtieň. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobila v mnohých divadlách a od roku 1993 je členkou kolektívu Divadla ASTORKA Korzo ´90. Už 25 rokov teší divákov tohto župného divadla, popritom hosťuje aj na Novej scéne, v Štúdiu L+S a reprezentuje Slovensko aj v Českej republike.

Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., je univerzitný profesor, literárny historik, autor rozhlasových a televíznych scenárov o osobnostiach našej minulosti (Ľ. Podjavorinská, J. Murgaš, J. G. Tajovský). Je autorom celého radu kníh pre deti a mládež. Prerozprával viacero textov ľudových rozprávok, vydal biblické príbehy pre deti a antické príbehy (Herakles). V rokoch 1990 – 2017 bol šéfredaktorom časopisu Slniečko. Vydal jedinečnú publikáciu určenú deťom a mládeži, ktorou priblížil významné lokality na Slovensku spojené s historickými udalosťami: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk.

OCENENIA BSK

TITUL HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU ZA ROK 2018

Prof. EUGEN SUCHOŇ

Eugen Suchoň (*1908, Pezinok – † 1993, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik. Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Ako jeden z prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Eugen Suchoň prežil celú svoju mladosť v Pezinku. Ako mladý študent hrával na klavíri pri predstaveniach v modranskom a pezinskom kine a nedeľné omše sprevádzal hrou na organe. Cestu do sveta otvorila Suchoňovi jeho Baladická suita. Dielo bolo uvedené v Drážďanoch, Berlíne, vo Viedni, v Rotterdame a mnohých ďalších európskych mestách. Eugen Suchoň je aj autorom 1. slovenskej národnej opery Krútňava. Počas svojho života vytvoril zhruba 100 hudobných diel.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2017

Anna Čápová
Dlhoročná športovkyňa a trénerka mládeže v Bratislave. V roku 1956 získala ako členka tímu Lokomotíva Bratislava titul Majster ČSSR. V roku 1957 získala ako reprezentantka Československa titul majsterky sveta v hádzanej žien. Potom dlhé roky hrávala v prvoligovom a druholigovom družstve hádzanárok Interu Bratislava. Od roku 1970 do roku 2002 trénovala dievčenské a mládežnícke družstvá v Bratislave a bola aj trénerkou brankárok v mládežníckych výberoch Bratislavy a Slovenska. Dlhé roky dobrovoľne trénovala deti na základných školách a vyberala z nich najtalentovanejšie, ktorými potom dopĺňala mládežnícke hádzanárske družstvá.

Beáta Čečková
Nominovaná za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia. Sama v minulosti pôsobila ako cimbalistka v rôznych folklórnych súboroch a o rozšírenie tohto druhu hudobného umenia sa už viac ako 50 rokov stará ako pedagogička. Vyučovala na viacerých ZUŠ a v súčasnosti pôsobí na ZUŠ v Karlovej Vsi. Založila detský folklórny súbor Čečinka, v ktorom pôsobí dodnes ako pedagogička a manažérka. Súbor má približne 140 detských členov a dosiaľ predstavil slovenský folklór divákom v 29 krajinách sveta. Nominovaná je tiež autorkou jedinečnej učebnice Metodika hry na cimbal. Spoločne s kolegyňami dosiahla celosvetový úspech – rozšírenie výučby cimbalu z troch na sedem rokov a postúpenie cimbalu z ľudového hudobného nástroja na koncertný hudobný nástroj. V roku 1994 tiež spoluorganizovala 1. svetový cimbalový festival, na ktorom sa zúčastnili hudobníci z 12 krajín.

prof. Gréta Hrdá
Slovenská huslistka a husľová pedagogička. Jej profesionálne pôsobenie vypĺňala súčasne pedagogická aj koncertná činnosť. Ako pedagogička pôsobila najprv na Slovensku a neskôr aj v zahraničí, a to v Libanone, Tunisku a v Španielsku, kde zotrvala 14 rokov. V Libanone a Tunisku pôsobila na základe medzivládnych dohôd o kultúrnej spolupráci. Popri pedagogickej činnosti pôsobila v rôznych komorných združeniach, buď ako zakladajúca umelecká vedúca, alebo ako koncertná majsterka. Stovky sólistických vystúpení a desiatky absolventov husľovej triedy doma i v zahraničí sú významným príspevkom Gréty Hrdej k rozvoju husľovej hry, slovenského i medzinárodného koncertného života, ale aj šíreniu európskej kultúry v mimoeurópskom priestore. Celoživotné dielo Gréty Hrdej svojím významom presahuje obvyklý rámec hudobného života a zasahuje aj do sféry kultúrnej diplomacie, ktorá prispieva ku kultúrnemu zbližovaniu mimoeurópskych krajín s tradíciami európskej kultúry.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Nominovaný je slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor a ochranca životného prostredia. Bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a vedúcim sekcie ľudovej architektúry. Je iniciátorom vzniku NP Podunajsko a tvorcom publikácie Bratislava – nahlas. Profesor Huba je mimoriadnou osobnosťou v oblasti životného prostredia a reprezentuje Bratislavský kraj aj v zahraničí. Viac ako 30 rokov pôsobil na Geografickom ústave SAV, kde sa zúčastnil na mnohých výskumoch. Je autorom a spoluautorom desiatok publikácií a vedeckých článkov a členom redakčných rád desiatich vedeckých časopisov. V rokoch 1990 – 1992 pôsobil v Slovenskej národnej rade, kde bol členom predsedníctva a predsedom Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Je členom šiestich vedeckých spoločností, ako napr. Spoločnosť pre udržateľný rozvoj v SR, Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu…

MUDr. Ladislav Košťál
Nominovaný za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva. V aktívnej chirurgickej praxi pôsobí 52 rokov, zameriava sa na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu a chirurgiu ruky. Od roku 1971 pôsobil na Klinike plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Ružinov, ktorú od roku 1982 viedol ako primár. Od roku 1991 až doteraz je primárom Komplexu operačných sál FNsP Ružinov, Bratislava. Zároveň je od roku 1992 aj primárom Oddelenia chirurgie ruky, FNsP Ružinov, Bratislava. Nominovaný je spoluzakladateľ mikrochirurgie v plastickej chirurgii, zaviedol celú škálu nových operačných postupov v rámci rekonštrukčnej plastickej chirurgie. Ročne zoperuje približne 500 pacientov. Popri lekárskej praxi je aktívnym športovcom a majstrom Európy v streľbe z historických zbraní.

Mária Kráľovičová
Mária Kráľovičová, nominovaná za celoživotné dielo, patrí už desaťročia medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia. Takmer celý jej život je spätý s divadlom. Je stále aktívna v Slovenskom národnom divadle, kde pôsobí už 70 sezón. Odohrala vyše štyristo divadelných, filmových a televíznych postáv a ešte oveľa viac postáv v rozhlase. Je prvou slovenskou televíznou herečkou a prvou recitátorkou, ktorá prezentovala slovenskú poéziu v zahraničí. Je národnou umelkyňou, dvojnásobnou laureátkou štátnej ceny, nositeľkou Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, Zlatého krokodíla, Krištáľového krídla, má svoju tabuľku na chodníku slávy v Bratislave, je v Sieni slávy osobností televíznej obrazovky OTO. Aktívne pracovala v Zväze slovenských dramatických umení a v ústrednom výbore Slovenského zväzu žien a od roku 2006 je richtárkou Spolku Záhorákov.

Modranská Beseda
Občianske združenie Modranská Beseda sa aktívne podieľa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu. Ťažiskovými aktivitami združenia sú ochrana a zachovanie keramickej tradície Modry a zachovanie výroby majoliky v Modre. Taktiež je to prezentácia diela architekta Dušana Jurkoviča v Modre a záchrana jeho jedinečného diela – evanjelického sirotinca. Združenie sa venuje aj obnove a revitalizácii vinohradníckej krajiny a výsadbe stromov v modranskom chotári. Významnou aktivitou združenia je i publikačná činnosť zameraná na keramickú tradíciu Modry a kraja, históriu a pamiatky regiónu a históriu turizmu. Modranská Beseda je aj hlavným organizátorom medzinárodného podujatia Slávnosť hliny – keramická Modra. Združenie organizuje a spoluorganizuje aj mnohé ďalšie podujatia, semináre a venuje sa vedeckovýskumnej činnosti.

Ing. Oľga Reptová
Nominovaná za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky, rozvoja a poskytovania sociálnych služieb nielen na miestnej a regionálnej úrovni, ale aj celoštátnej. Je aktívnou organizátorkou konferencií o sociálnej politike okrem iného aj v rámci ekonomického fóra MESA 10 a ďalších odborných podujatí ekonomického a sociálneho charakteru. Pred 17 rokmi založila o.z. OMAPO v Dunajskej Lužnej so zameraním na sociálne služby, charitu a osvetovú činnosť. Je autorkou a realizátorkou myšlienky prepravnej služby pre občanov so zdravotným postihnutím, seniorov a rodičov s deťmi v Dunajskej Lužnej a obciach priľahlého mikroregiónu. Je zakladateľkou denného stacionára pre seniorov v Dunajskej Lužnej, konzultantkou sociálnej terénnej práce a pomáha zabezpečiť zdravotné pomôcky ľuďom, ktorí ich potrebujú. Už 15 rokov pôsobí ako členka sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Dunajskej Lužnej a tiež v celom rade inštitúcií a orgánov ako Socio-Fórum, Únia miest SR, ZMOS, MPSVR SR, v Evanjelickej diakonii, Spolku M. R. Štefánika… Je tiež autorkou knihy o Nových Košariskách. Napriek svojmu zdravotnému postihnutiu neustále pomáha druhým.

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
Nominovaný za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí. Profesor jadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde pôsobil aj ako riaditeľ Ústavu fyziky a vedúci oddelenia subjadrovej fyziky. Viac ako 10 rokov pôsobil ako vedecký pracovník SÚJV v Dubne. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy. Od roku 1995 je vedúcim bratislavskej skupiny na experimente ALICE v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN v Ženeve. Vyše 20 rokov sa zúčastňuje aj na experimentoch v Ústave fyziky ťažkých iónov GSI Darmstadt v Nemecku, kde je spoluautorom niekoľkých experimentálnych dôkazov existencie exotických haló jadier. Je autorom a spoluautorom vyše tisíc publikácií väčšinou v zahraničných vedeckých časopisoch. Je spoluautorom 2 monografií, ktoré boli vydané v Moskve a Heidelbergu. Bol predstaviteľom SR vo Finančnom výbore CERN a v Rade CERN. Bol viceprezidentom Rady CERN a je predsedom Výboru pre spoluprácu SR s CERN.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2016

Dr. Karol Moravčík
Nominovaný pôsobil nepretržite od roku 1990 až do 1. 9. 2016 ako farár v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Počas svojho pôsobenia veľmi aktívne spolupracoval s mestskou časťou a stal sa všeobecne uznávanou autoritou. Mimoriadne sa zaslúžil o rozvoj farnosti a duchovného života v Devínskej Novej Vsi, ako aj v rámci celého Bratislavského kraja. Po absolvovaní štúdia na Katolíckej teologickej fakulte UK pôsobil najprv v Trnave, neskôr v Holíči a potom v Starom Tekove. Od roku 1990 pôsobil v Devínskej Novej Vsi. Spolu s priateľmi v roku 1995 založil Teologické fórum, ktorého bol aj predsedom. Patril k spolupracovníkom Rádia Slobodná Európa, časopisu Listy pre dialóg medzi teológiou, filozofiou a politikou, časopisu Dilema a ďalších. V súčasnosti uverejňuje príspevky najmä na internetovej stránke Teologického fóra a je spoluvydavateľom viacerých publikácií.

Matej Beňuš
Nominovaný za dlhoročné úspešné reprezentovanie Slovenska vo vodnom slalome a šírenie dobrého mena Bratislavy a Bratislavského kraja. So športom začínal asi v 11 rokoch, venoval sa rýchlostnej kanoistike, časom sa preorientoval na slalom. V reprezentácii je od roku 2002, keď sa dostal do juniorskej reprezentácie. V súčasnosti je seniorským reprezentantom v kategórii C1. V roku 2016 získal striebro na olympijských hrách. V individuálnej kategórii je držiteľom bronzovej medaily z majstrovstiev sveta v roku 2011 a počas svojej kariéry získal aj dve bronzové a jednu striebornú medailu na majstrovstvách Európy. Stal sa tiež víťazom dvoch ročníkov celkového svetového pohára. V kategórii tímov vybojoval spolu s ďalšími reprezentantmi 6-krát titul majstrov sveta a 7-krát titul majstrov Európy.

Mgr. Jana Dukátová
Nominovaná za dlhoročné a úspešné reprezentovanie Slovenska vo vodnom slalome a šírenie dobrého mena Bratislavy a Bratislavského kraja. Slovensko reprezentovala od juniorského veku v kategórii K1Ž, v ktorej súťaží dodnes. Po zavedení novej kategórie C1Ž dva roky súťažila aj v nej a stala sa historicky prvou majsterkou sveta v tejto kategórii. V individuálnych disciplínach je dvojnásobnou majsterkou sveta a dvojnásobnou vicemajsterkou sveta. Na majstrovstvách Európy vybojovala počas doterajšej kariéry jednu zlatú medailu, dve strieborné a jednu bronzovú. Stala sa tiež víťazkou štyroch ročníkov celkového svetového pohára a nespočetného množstva jednotlivých svetových pohárov. Na olympijských hrách 2016 skončila na 4. mieste a v roku 2012 na 6. mieste. V kategórii tímov vybojovala spolu s ďalšími reprezentantkami zlato, striebro a bronz na majstrovstvách sveta a tri zlaté, štyri strieborné a štyri bronzové medaily na majstrovstvách Európy.

Miro Gregor
Nominovaný za umeleckú činnosť v oblasti fotografie. Už viac ako 50 rokov žije a tvorí v Bratislave. Na začiatku svojej fotografickej kariéry pracoval ako metodik pre amatérske výtvarníctvo a fotografiu na Krajskej poradni ĽUT v Žiline, neskôr vo vydavateľstve Osveta, kde založil edíciu odbornej fotografickej literatúry. Od roku 1962 bol členom fotografickej sekcie Zväzu slovenských výtvarných umelcov a zúčastňoval sa na všetkých jeho výstavách až do roku 1989. Od roku 1963 pôsobí v Bratislave. Bol grafickým a obrazovým redaktorom v rôznych periodikách a od roku 1973 pracoval v slobodnom povolaní ako fotograf a grafik. Svoje fotografie vystavoval na mnohých domácich aj zahraničných výstavách. Po celú svoju kariéru fotografoval Slovensko, vydal 14 autorských fotografických publikácií, medzi nimi aj tri vydania knihy BRATISLAVA. Jeho diela sú v zbierkach Moravskej galérie v Brne a Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bol zakladajúcim členom a prvým predsedom slovenského FIAP a bol tiež členom množstva porôt rôznych fotografických súťaží. 

Vincent Šikula
Nominovaný IN MEMORIAM za umeleckú činnosť v oblasti literatúry. Život a najmä dielo Vincenta Šikulu sú celoslovenského významu a prekonávajú hranice Bratislavského kraja. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobil ako učiteľ, redaktor, dramaturg v Slovenskej filmovej tvorbe a bol tiež predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Pôvodne začal písať básne. Publikovať začal krátke prozaické texty, ktoré vyšli v roku 1964. Jeho diela sú založené na životnej a rozprávačskej bezprostrednosti, ich základom sú zážitky, skúsenosti, dojmy a pocity mladého človeka. Je autorom viac ako tridsiatich prozaických diel, ako napríklad Na koncertoch sa netlieska alebo Ornament. Mnohé – Prázdniny so strýkom Rafaelom, Medardove rozprávky a ďalšie – sú určené detskému čitateľovi. Vydal tiež štyri zbierky básní a autorsky sa podpísal pod tri scenáre.

prof. Emília Vášáryová
Nominovaná za kultúrno-spoločenský rozvoj Bratislavského kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Ocenenie si zaslúži nielen za svoju hereckú prácu, ale aj za pedagogické aktivity a angažovanosť v charitatívnych projektoch. Po absolvovaní VŠMU zostala pôsobiť v Bratislave na Novej Scéne a o rok neskôr ju prijali do Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes. Za svoju bohatú kariéru sa predstavila v desiatkach inscenácií na Slovensku a krajinu reprezentuje aj na doskách pražských divadiel. Obrovský počet postáv stvárnila aj v televíznej a vo filmovej tvorbe a jej herecký talent sa dočkal i uznania v podobe množstva ocenení. Film Eva Nová, v ktorom stvárnila hlavnú postavu, bol slovenským kandidátom na Oskara. Popri hereckej kariére sa podieľa aj na vzdelávaní novej generácie na Divadelnej fakulte VŠMU a angažuje sa aj v charitatívnych projektoch, ako napríklad Hodina deťom. 

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Nominovaný je teoretický fyzik, pracuje ako vedúci vedecký pracovník a vedúci Oddelenia teoretickej fyziky vo Fyzikálnom ústave SAV. Je celosvetovo citovaným autorom celého radu vedeckých a odborných štúdií, okrem mnohých vedeckých pobytov v zahraničí, odborných činností a funkcií vychoval vo svojej vedeckej škole 8 mladých vedcov, 2 roky bol členom výskumného tímu Laboratória Nationali di Frascati, dell’INFN-Frascati (Roma) Taliansko, tiež pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie pre rozvoj vedy a techniky Slovenskej republiky a štyri roky pôsobil vo vedení medzinárodného Bogoljubovho laboratória teoretickej fyziky Spojeného ústavu jadrových výskumov, Dubna, Rusko. Je splnomocneným zástupcom vlády SR v medzinárodnom Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, Moskovská oblasť, Rusko. Ako podpredseda spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vychováva mladých vedcov pre odbor všeobecná a matematická fyzika a tiež je členom odborovej komisie Jadrová a subjadrová fyzika na UK v Bratislave. Predsedal Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR a SAV VEGA, je v redakčnej rade časopisu MEDICUS v Kragujevaci (Srbsko).

Doc. MUDr. Martin Huťan, CSc.
Nominovaný IN MEMORIAM za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva. Ako lekár pôsobil od roku 1975 v rôznych bratislavských nemocniciach. V rokoch 1985 – 1991 pôsobil ako zástupca primára chirurgického oddelenia NsP Ružinov a následne až do roku 2006 ako primár. V roku 2007 sa stal prednostom IV. chirurgickej kliniky LFUK a UNB v Nemocnici Ružinov. Popri lekárskej praxi sa od začiatku svojej kariéry venoval aj vzdelávaniu budúcich zdravotníkov ako externý učiteľ chirurgie a naďalej si zvyšoval aj svoju kvalifikáciu. V roku 1992 získal titul CSc. a v roku 2007 bol vymenovaný za docenta. Niekoľko rokov pôsobil aj ako hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia, bol členom akademického senátu LF UK, odbornej komisie UDZS aj gestorom predmetov chirurgia a chirurgická propedeutika na LF UK.

MUDr. Eva Nevická, CSc.
Nominovaná za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva. MUDr. Nevická po absolvovaní štúdia na LF UK krátko pôsobila v nemocnici v Trenčíne a následne po celú svoju lekársku kariéru v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. Dlhé roky bola zástupkyňou primára na detskom oddelení tbc a respiračných chorôb a od roku 1986 až do odchodu do dôchodku bola primárkou. Popri lekárskej praxi si naďalej zvyšovala aj svoju kvalifikáciu a v roku 1983 získala titul CSc. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 300 odborných prednášok a 65 odborných publikácií, ktoré úspešne prezentovala doma i v zahraničí. Pod jej vedením vyrástli desiatky detských pneumoftizeológov. Ako prejav uznania získala za svoju prácu rôzne ocenenia. Pri príležitosti osemdesiatych narodenín bola MUDr. Eva Nevická, CSc. ako druhá lekárka v histórii uvedená do lekárskej siene slávy. 

Pamätný list predsedu BSK – Konfederácia politických väzňov každoročne organizuje pietne spomienkové podujatia na rôznych miestach Bratislavského kraja, ktorými pripomína verejnosti výročia 17. novembra 1989 a 21. augusta 1968 a tiež občanov, ktorí boli prenasledovaní komunistickým režimom. Odhaľuje im pamätníky a pamätné tabule, spolupracuje so školami aj s médiami. Vydáva tiež časopis Naše svedectvo, v ktorom zaznamenáva svedectvá politických väzňov pre budúce generácie, a vydala aj niekoľko kníh, napríklad štyri diely publikácie Triedni nepriatelia. V uplynulom roku vydala aj knihu fotografií pamätníkov obetí komunistického režimu z celého Slovenska. KPVS združuje 1 774 členov a je najväčšou organizáciou združujúcou obete komunistického režimu. 

Rozália Čelková
Nominovaná za dlhoročnú prácu v GAUDEAMUS-ZKR, kde 30 rokov pracovala na rôznych pozíciách. Dvadsať rokov pôsobila ako vychovávateľka na základnej škole pri DSS Mokrohájska a od roku 1985 v DSS Mokrohájska na rôznych pracovných pozíciách. Aj po odchode do dôchodku pôsobí ako predsedníčka ZO OH pri GAUDEAMUS-ZKR. 

Ildiko Madarászová
Nominovaná v roku 1995 založila a úspešne viedla Nezábudku – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými až do roku 2016. Ildiko Madarászová začala pôsobiť v oblasti sociálnych vecí v roku 1981 ako členka sociálnej a zdravotnej komisie Západoslovenského kraja aj okresu Bratislava vidiek. neskôr pôsobila v posudkovej komisii sociálnych vecí na Okresnom úrade Bratislava-vidiek a na Obvodnom úrade Senec. Pri obvodnom úrade v roku 1991 založila a do roku 1995 viedla Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže. V roku 1995 založila Nezábudku ako prvé neštátne zariadenie. Dnes je jedinou organizáciou v okrese Senec, ktorá pomáha rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. Podarilo sa jej vybudovať fungujúcu organizáciu, ktorej pomoc každodenne využíva 49 klientov, a dokázala získať dotácie a granty na výstavbu vlastnej budovy, ktorá bola pre pokračovanie činnosti organizácie nevyhnutná. Priebežne sa vzdelávala a absolvovala množstvo školení v oblasti sociálnych vecí. 

Mgr. Alžbeta Lehotská
Mgr. Alžbeta Lehotská sa celý svoj profesijný život venuje vzdelávaniu mladých ľudí. Je autorkou množstva základných pedagogických dokumentov umeleckých študijných odborov. Od roku 1978 pracuje na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva. V roku 1991 sa stala zástupkyňou riaditeľa školy a od roku 2001 riaditeľkou. Už na pozícii zástupkyne začala pretvárať školu na inštitúciu venujúcu sa výchove mladých umelcov – scénických výtvarníkov. Vytvorila ojedinelú inštitúciu scénického vzdelávania, ktorá žne úspechy na súťažiach nie iba na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy. Škola sa svojím študijným programom stala jediným komplexným vzdelávacím zariadením scénických výtvarníkov v strednej Európe. V roku 2005 škola pod vedením Mgr. Alžbety Lehotskej, ktorá je autorkou koncepcie a realizátorkou jej transformácie, získala medzinárodný certifikát IES a je referenčne uznaná školská inštitúcia pre scénické vzdelávanie v Európe. Záujem o štúdium každoročne prevyšuje kapacity školy a o absolventov je v umeleckej sfére mimoriadny záujem. 

Ignác Bizmayer
Nominovaný za rozvoj a zachovávanie tradícií v oblasti modranskej keramiky a umeleckú činnosť v oblasti výtvarného umenia. Ignác Bizmayer je slovenský keramikár, národný umelec a držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby. Vyrastal na habánskom dvore, učil sa v Keramickej škole v Modre, ako majster pôsobil v Slovenskej ľudovej majolike a bol umeleckým vedúcim dielne Keramika v Modre. Od roku 1957 sa venuje vlastnej keramickej tvorbe. Žije a tvorí vo svojom ateliéri v Modre-Harmónii. Vo svojom diele sa sústredí na figurálnu tvorbu, keramickú plastiku, úžitkovú dekoratívnu keramiku. Vychádza z ľudového umenia, obnovuje habánsku keramickú tradíciu. V jeho umeleckej tvorbe možno vidieť život, prácu, zvyky, obrady slovenského ľudu. Stvárnil postavy muzikantov, remeselníkov, svätcov, vinohradníkov, tanečníkov. Medzi najznámejšie diela patrí cyklus Vinohradnícky rok z rokov 1954 – 1958 a Vinohradnícka lajtra z roku 1986. Jeho práce sú vystavené v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre a v Galérii Ignáca Bizmayera, nachádzajúcej sa v modranskej rotundovej bašte. 

Anna Fukáriová
Nominovaná sa od mladosti nepretržite aktívne zapája do spoločenského a kultúrneho života Podunajských Biskupíc. Bola pri vzniku miestneho folklórneho súboru, v ktorom dlho tancovala a spievala. Je dlhoročnou členkou miestnej organizácie CSEMADOK v Podunajských Biskupiciach, v ktorej sa angažuje od svojich 18-tich rokov a v súčasnosti zastáva aj funkciu hospodárky. Všetku svoju činnosť sústreďuje na zviditeľnenie Podunajských Biskupíc a najmä ich  kultúrneho dedičstva v spolupráci s mestskou časťou. Aktívne sa zúčastňuje na organizácii podujatí MO CSEMADOK aj mestskej časti. Zapája sa aj do politického života mestskej časti, kde je už po 5. volebné obdobie členkou rôznych komisií. 

Ing. Brigita Glončáková
Nominovaná žije takmer celý život v Senci, kde sa už počas štúdia pod vplyvom profesora slovenského jazyka a dejepisu začala zapájať do kultúrnych podujatí. Po štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave pôsobila po celú svoju pracovnú kariéru v oblasti chémie a potravinárstva. Popritom sa však naďalej angažovala v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí. Dvadsať rokov pôsobila ako tajomníčka miestneho odboru Matice slovenskej v Senci a aktívne sa podieľala na realizácii všetkých kultúrnych podujatí, ktoré MOMS organizoval (napríklad Trojkráľový koncert, Sviatok sv. Cyrila a Metoda, Stretnutie pri pamätníku Ústavy SR, Slávnostná akadémia…) stará sa tiež o chod ženského speváckeho zboru, ktorého je aj členkou. 

Xénia Kubová a Mgr. art. Peter Kuba
Xénia Kubová a Peter Kuba sú divadelní umelci a pedagógovia, zakladajúce osobnosti divadla LUDUS, v ktorom kontinuálne pôsobili väčšinu svojho profesijného života. Xénia Kubová pôsobí v Bratislave od roku 1969. Stála pri založení divadla a školy LUDUS, v ktorých následne pôsobila takmer 40 rokov ako pedagogička, umelecká vedúca, režisérka a herečka. Peter Kuba absolvoval VŠMU v Bratislave. V LUDUSE pôsobil ako riaditeľ, režisér a dodnes pôsobí ako umelecký a pedagogický šéf. Obaja sa podieľali na príprave učebných plánov a metodiky pre ZUŠ a pod ich pedagogickým vedením vyrástlo mnoho hereckých talentov, skupina 44 študentov, hercov a ďalších.

Mimoriadna cena predsedu – Veronika Šikulová
Nominovaná za umeleckú činnosť v oblasti literatúry. Laureátka Krištáľového krídla 2015 za literatúru. Spisovateľka, v ktorej tvorbe dominujú autentické príbehy ľudí spojených s regiónom Modry a jej vinohradníckymi a keramickými tradíciami. Pôsobila ako redaktorka vo viacerých periodikách, pracovala v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre a dodnes pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, kde sa venuje mladým čitateľom. Popri publicistike sa venovala písaniu próz. Prvú prózu knižne vydala v roku 1997 pod názvom Odtiene. Nasledovali knihy: Z obloka, Mesačná dúha, To mlieko má horúčku, Domček jedným ťahom, Miesta v sieti, Medzerový plod, Petrichor. Veronika Šikulová dlhodobo šíri dobré meno Bratislavského kraja.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2015

prof. Milan Čorba IN MEMORIAM
Prof. Milan Čorba bol kostýmovým výtvarníkom, scénografom a pedagógom, ktorého celoživotná práca významne obohatila slovenskú kultúru. Profesor Čorba spolupracoval so Slovenským národným divadlom od polovice šesťdesiatych rokov až do svojej poslednej divadelnej premiéry v marci 2013. Jeho tvorba vynikala autenticitou, bola podložená výskumom, ale aj vlastným názorom a invenciou. V poslednom období tvoril aj mimo SND v tandeme s Martinom Hubom. Pre činohru SND počas svojej bohatej kariéry vytvoril kostýmy do takmer stovky inscenácií, čo predstavuje tisíce konkrétnych odevov. Popri kostýmovej tvorbe a scénografii pôsobil aj ako pedagóg, dekan Divadelnej fakulty a 6 rokov ako rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.
Prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc. patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej historickej a právno-historickej vedy ako vedec, pedagóg a manažér vedeckej práce. Ako autor a spoluautor publikoval 42 knižných publikácií, viac ako 200 vedeckých štúdií, taktiež je autorom študijných materiálov a rozsiahlej palety publicistických článkov predovšetkým so zameraním na československé a svetové dejiny. Prof. Ladislav Hubenák dlhé roky pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg na viacerých slovenských aj českých univerzitách. Bol členom vedeckého kolégia vied o štáte a práve SAV i ČSAV a členom ich odborných komisií. Podieľal sa na aktivitách Matice slovenskej aj na činnosti Slovenskej historickej spoločnosti. Je jedným zo zakladateľov združenia svetských humanistov – Spoločnosti Prometheus, ktorej je v súčasnosti predsedom.

doc. Mgr. art. Tibor Huszár, ArtD. IN MEMORIAM
Tibor Huszár bol významným slovenským fotografom, oceňovaným nie len doma, ale aj v zahraničí. Jeho realistické fotografie ukazujú svet bez dolaďovania scény formou pútavej reportáže. Je autorom 20 knižných publikácií a svoje diela vystavoval na 15 autorských výstavách. Medzi jeho najznámejšie publikácie patrí kniha „Cigáni“ a veľmi významnou je aj kniha Koloman Sokol. Okrem iného vytvoril fotografické cykly Nežná revolúcia, Vzbury vo väzniciach, dokumentoval cesty prezidenta Václava Havla, politické kampane, fotografoval niekoľko filmov i divadelných predstavení. Za svoju tvorbu bol ocenený viacerými cenami a jeho diela sú zastúpené v zbierkach galérií a múzeí po celom svete.

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Prof. MUDr. Peter Kukumberg od roku 1969, kedy dokončil štúdium až do dnes pracuje na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 1991-2015 bol jej prednostom. V roku 2006 spolu s psychiatrom Alojzom Rakúsom založil Slovenskú neuropsychiatrickú spoločnosť, ktorej je prezidentom. Doteraz pod jej hlavičkou zorganizoval 4 medzinárodné kongresy. V tejto disciplíne je na Slovensku priekopníkom a je aj prednostom unikátnej Slovenskej neuropsychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Pinelovej psychiatrickej nemocnici v Pezinku, ktorá vznikla ako prvé takéto pracovisko na Slovensku. Je autorom vyše 400 odborných textov a tri razy získal aj ocenenie za najlepšiu odbornú publikáciu.

MUDr. Peter Mikus
MUDr. Peter Mikuš počas celej svojej kariéry zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života predovšetkým skôr narodeným spoluobčanom. Ako kardiológ, internista a geriater už 18 rokov pôsobí v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach pôsobiacej v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. Už 10 rokov pôsobí ako zástupca prednostu kliniky a zároveň sa venuje pacientom. V čase prechodnej samostatnosti nemocnice v rokoch 2006 – 2007 bol námestníkom riaditeľa pre liečebno- preventívnu starostlivosť. Popri lekárskej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu budúcich zdravotníkov na Katedre geriatrie a gerontológie a je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií a prednášok.

Kamil Peteraj
Kamil Peteraj získava ocenenie za výnimočný prínos pre slovenskú kultúru. 10 sezón bol dramaturgom spevohry divadla Nová scéna. Patrí medzi najčítanejších slovenských autorov a je nositeľom množstva domácich a zahraničných ocenení. V súčasnosti je spisovateľom v slobodnom povolaní a čestným prezidentom Spectrum Art klubu. Svoju rozsiahlu kolekciu básnických zbierok doplnil v tomto roku ďalšou pod názvom “S tebou a bez teba”. Otextoval tiež vyše 40 dlhohrajúcich platní a jeho texty sa objavili aj v muzikáloch, ako Cyrano z predmestia, Smoliari, Adam Šangala,… a tiež v televíznych seriáloch.

Andrej Rudavský
Andrej Rudavský je významný slovenský akademický sochár a maliar. Patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Svoje diela vystavoval na desiatke individuálnych a takmer dvadsiatke kolektívnych výstav, ktoré sa konali v rôznych kútoch Európy. Jeho diela mohli obdivovať aj návštevníci štyroch medzinárodných sympózií – v Japonsku, Nórsku, Rakúsku a na Slovensku. Vo svojich prácach sa inšpiruje ľudovou architektúrou, históriou, kultúrou a prírodou Slovenska. Pracuje najmä s bronzom, drevom a kameňom.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2014

Péter Püspöki Nagy
Péter Püspöki Nagy je historik, heraldik a odborník pomocných vied historických. Je držiteľom viacerých ocenení a uznávaným historickým a vedeckým pracovníkom aj v zahraničí. Je autorom 24 kníh, 300 štúdií, knižného vydania histórie Podunajských Biskupíc, viacerých vedeckých a bádateľských prác. Taktiež vytvoril erby pre sedem slovenských miest a pre obec.

ThLic. Augustín Slaninka, CM
ThLic. Augustín Slaninka, CM sa svojou činnosťou a charizmatickou osobnosťou zaslúžil o rozvoj katolíckej komunity v bratislavskom Ružinove. Podieľal sa na vybudovaní Kostola sv. Vincenta de Paul, sociálneho centra a Misijného seminára. Dlhé roky pôsobil ako predseda dozornej rady charitatívnej organizácie Depaul Slovensko a člen správnej rady Depaul international. Za jeho pôsobenia v tejto organizácii vznikli v Bratislavskom kraji 4 projekty pomáhajúce ľuďom bez domova: Nocľahárne sv. Vincenta de Paul pre 170 bezdomovcov, Útulok sv. Vincenta – denné centrum pre 30 bezdomovcov, Útulok sv. Lujzy pre 35 bezdomovcov – pacientov a Ošetrovňa sv. Alžbety. Od 1. septembra 2014 po 24 rokoch pôsobenia v našom kraji je vyslaný do Českej republiky, aby ako dekan pôsobil na Královohradeckej diecéze.

Anton Srholec
Anton Srholec je kňaz a spisovateľ, ktorý vždy uprednostňoval život v pravde pred materiálnymi statkami a kariérou. Takmer celý život prežil v opozícií, 10 rokov bol politickým väzňom, sledovala ho Štátna bezpečnosť, niekoľko krát bol preložený, až mu v roku 1985 bol odobraný štátny súhlas na účinkovanie v duchovnej sfére. Po roku 1989 sa už ako dôchodca angažoval v spoločenských a sociálnych organizáciách. V roku 1991 založil OZ RESOTY, ktoré poskytuje strechu nad hlavou desiatkam ľudí bez domova. Ľudia, ktorí stratili miesto v sociálnych štruktúrach tu nájdu prijatie, pochopenie a šancu. Popri sociálnej činnosti sa venuje aj publicistike. Prispieva do rôznych periodík, venuje sa prednáškovej a poradenskej činnosti pri sociálnych projektoch a je autorom viacerých kníh.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2013

ThMr. Anna Adamovičová – Olexová
ThMr. Anna Adamovičová – Olexová pôsobila 50 rokov ako evanjelická duchovná – najprv zborová kaplánka, neskôr ako zborová farárka v Modre. Popri zborovej práci sa angažovala aj v redakcii Cirkevných listov a veľmi aktívna bola v ekumenickom hnutí doma i v zahraničí. Na základe jej dlhoročných snáh bol sprístupnený bývalý nemecký evanjelický kostol, ktorý sa desaťročia využíval ako skladisko. Dnes slúži kostol ako Sieň umení EUNIKA na usporadúvanie koncertov vážnej a cirkevnej hudby, na výstavy a iné podujatia. Za jej pôsobenia sa uskutočnila aj generálna oprava Slovenského evanjelického chrámu. Od roku 2005 je na dôchodku, no stále aktívne prednáša na rôznych fórach a v Slovenskom rozhlase.

Zdeněk Macháček
Zdeněk Macháček bol dlhoročným šéfdirigentom spevohry Novej scény v Bratislave. Počas svojej kariéry uviedol množstvo operetných a muzikálových diel z pera tých najvýznamnejších slovenských i svetových autorov. Jeho zásluhou sa Nová scéna stala najlepším operetným divadlom na území celého bývalého Československa. Prispel tak nemalou mierou aj k zachovaniu tradičnej hudby nášho regiónu – operety a jej prostredníctvom aj k významnej propagácii našej hudobnej kultúry doma i v zahraničí. Dodnes je veľmi aktívny, založil a vedie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave Operetné oddelenie, vychováva mladú generáciu, koncertuje a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti ďalšej generácii.

Mgr. Jozef Kšiňan
Mgr. Jozef Kšiňan je najstarší a stále aktívny slovenský športový novinár, redaktor a publicista, dlhoročný športovec a tréner. Je autorom vyše 30 kníh a publikácií so športovou tematikou. Jeho aktivity sú pevne späté predovšetkým s futbalovými a hokejovými klubmi Bratislavy. O futbalovom klube Slovan napísal prakticky všetky knihy a kroniky. Ako novinár sa zúčastnil a spravodajsky pokrýval 5 olympiád a desiatky medzinárodných súťaží. Dodnes, napriek pokročilému veku, spolupracuje s viacerými redakciami na Slovensku aj v Čechách. Nezanedbateľná je jeho práca v športových kluboch s mládežou, kde viac než 20 rokov pôsobil ako tréner. Sám aktívne hrával futbal, stolný tenis a basketbal.

Ing. Mária Opatovská
Ing. Mária Opatovská pôsobila 23 rokov v pozícii riaditeľky Obchodnej akadémie na Račianskej ulici. Počas pôsobenia v školstve sa ako člen celoštátnej odbornej komisie pre skupiny ekonomických odborov významnou mierou podieľala na rozvoji stredného odborného školstva. Stála pri zrode prvej učebne fiktívnej firmy na Slovensku. Zapájaním obchodnej akadémie do mnohých národných i medzinárodných projektov prezentovala kvalitu odborného školstva doma i v zahraničí. Zároveň prácou fakultnej učiteľky formovala ďalšie generácie mladých pedagógov.

Peter Kurhajec
Peter Kurhajec je filantrop, podporovateľ humanizmu, solidarity a spájania ľudí rôznych národností a vierovyznaní. Založil Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, ktorá sa zameriava na podporu náboženskej a národnostnej tolerancie a pomáha zdravotne postihnutým spoluobčanom. Bol iniciátorom „Slávnosti zvonov“, ideovým autorom a realizátorom zlatej medaily „Posolstvo zjednotenej Európe“, autorom a realizátorom myšlienky bezbariérovej uličky v priekope pod Michalským mostom, zakladateľom a realizátorom podujatia “Bratislava Európe”. Zaviedol aj tradíciu Zlatej medaily Ferdinanda Martinenga za činy v duchu ľudskosti a realizoval pietne akty “Bolesť v srdci” ako vyjadrenie súcitu pri veľkých tragédiách vo svete. Všetky aktivity realizuje výhradne z vlastných prostriedkov. Za svoju angažovanosť získal množstvo ocenení, medzi nimi aj B´nai B´rith–medailu medzinárodnej židovskej organizácie za porozumenie.

Mgr. Art Magdaléna Thierová
Baletná majsterka Mgr. art Magdaléna Thierová vedie od roku 1983 vlastné baletné štúdio, kde sa venuje deťom od 4 rokov až po stredoškoláčky. So svojimi žiačkami absolvovala množstvo vystúpení doma aj v zahraničí, spolupracovala s televíziou, divadlami aj známymi osobnosťami. Deti vedie k pohybovej kultúre, učí ich vnímať umenie, krásu a estetiku. Organizuje spoločné vstupy na divadelné predstavenia, usporadúva sústredenia aj verejné vystúpenia. Jej vplyv na deti má nezanedbateľný výchovný efekt, učí ich byť súčasťou kolektívu a rešpektovať sa navzájom.

PhDr. Alena Bartlová CSc.
PhDr. Alena Bartlová je historičkou SAV a venuje sa osobnostiam slovenských dejín, osobitne Samuelovi Zochovi. Okrem bohatej publikačnej činnosti a niekoľkých monografií napísala aj 4 scenáre k dokumentárnym filmom, medzi ktorými je aj film o osobnosti Samuela Zocha. Formou prednášok sa na školách i v médiách pokúša zviditeľniť osobnosť nášho prvého bratislavského župana. Jej celoživotné dielo je veľmi bohaté a nemalou mierou prispela k odkrývaniu dejín i osobnostných profilov slovenských dejateľov ako boli Milan Hodža, Andrej Hlinka a ďalší.

Mons. Július Koller
Mons. Július Koller bol vysvätený v Bratislave pred 67 rokmi. Za svojho pôsobenia sa zaslúžil o rekonštrukciu niekoľkých kostolov a farností. Jeho bohatá publikačná činnosť je orientovaná na celú vekovú štruktúru veriacich od malých detí až po starších ľudí, ako aj pre kolegov a odbornú verejnosť. Vydal mnohokrát inovovanú modlitebnú knižku Otčenáš, učebnice náboženstva aj homílie pre kňazov. Od založenia týždenníka Remény bol jeho šéfredaktorom, ako aj pravidelným autorom článkov. Patril medzi zakladateľov OZ GLÓRIA – Združenia Maďarských kňazov na Slovensku. Vychoval generácie veriacich. Za svoje povolanie bolo počas totalitného režimu väznený a prenasledovaný.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2012

PhDr. Miroslav Kuric
Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa DSS pre deti a RS ROSA zabezpečil vybudovane nového areálu DSS výstavbu ubytovacej a lôžkovej časti a priestorov rehabilitácie. Zároveň patrí k zakladateľom hipoterapie na Slovensku, ktorá spolu s novovybudovaným športovým komplexom funguje v DSS do dnes.

Albert Marenčin
Nominovaný za bohatú vydavateľskú činnosť; vo svojom vydavateľstve Marenčin PT vydáva aj knihy o Bratislave. V edícií Bratislava – Pressburg už vyšlo viac ako 90 kníh o histórií Bratislavy.

Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Nominovaný za bohatú publikačnú činnosť o cirkevných dejinách Bratislavy (pripravuje už 8. knižnú publikáciu) a za koordináciu výskumu podzemia Katedrály sv. Martina, ktorý vyústil do identifikácie hrobu kardinála Petra Pázmánya. V súčasnosti pôsobí ako historik a pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy.

Edita Walterová
Nominovaná za šírenie pozitívneho obrazu mesta Modry a malokarpatského regiónu (napísala 3 knihy o Modre), za dlhoročnú pedagogickú činnosť a aktivity pre rozvoj spoločenského života Modry. Tých sa zúčastňovala 20 rokov ako členka Zboru pre občianske záležitosti v Modre a dodnes ako členka redakčnej rady Modranských zvestí, do ktorých prispela viac ako 600 príspevkami.

PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku- nom. za celospoločenskú angažovanosť v prospech občanov. Jeho ocenenie treba vnímať aj ako poďakovanie Evanjelickej cirkvy augsburského vyznania za jej prácu a angažovanosť v BSK. Z pričinenia MK sa v Petržalke vybudoval nový evanjelický chrám Boží, fara a zborové centrum slúžiace aj občanom z okolitých mestských častí. Za jeho pôsobenia bola založená evanjelická materská aj základná škola a gymnázium. Je autorom učebníc náboženstva pre ZŠ.

Mgr. Art. Juraj Kukura
Nominovaný za osobné zásluhy pri rozvoji kultúrnych a umeleckých hodnôt, ich prezentáciu doma i v zahraničí, za desťročné úspešné vedenie a budovanie Divadla Aréna, ako aj za nezameniteľný osobný umelecký vklad a prínos v oblasti hereckého umenia.Vďaka JK existuje už 10 rokov úspešný projekt Detskej univerzity Komenského, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie, pokračuje 3. séria priamych prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku a vznikol celý rad premiérových titulov.

Margit Polák
Nominovaná za kultúrnu angažovanosť. Počas svojho takmer 50 ročného pôsobenia v Mestskej knižnici Senec a v Csemadoku zorganizovala veľké množstvo kultúrno-výchovných podujatí – literárnych besiedok, prednášok a predstavení. Od roku 2011 pracuje v Mestskom múzeu v Senci, ktorého bola spoluzakladateľkou. Svojou prácou celý život šírila dobré meno mesta Senec ako aj kraja, bola príkladom zdravého lokalpatriotizmu a kultúrnej angažovanosti.

Prof. Em. PhDr. Mária Pötzlová-Malíková DrSc.
Nominovaná za bohatú publikačnú činnosť o barokovej minulosti Bratislavy a propagáciu dejín mesta a regiónu v zahraničí. Publikovala celý rad odborných štúdií venovaných najmä sochárstvu v 18. storočí v Strednej Európe. Samostatne vydala doposiaľ 5 kníh, z toho 2 v nemčine, tri v slovenčine.

Mgr. Anastázia Šimková
Nominovaná za prínos Základnej škole v Záhorskej Vsi, kde pôsobí ako riaditeľka. Za jej pôsobenia sa výučba v škole skvalitnila a zamerala sa na súčastné potreby – na jazyky a výpočtovú techniku. Vďaka jej aktivite škola získala prostriedky na rekonštrukciu a údržbu. Pod jej vedením je škola zveľaďovaná a žiaci sa v nej cítia dobre.

PaedDr. Jozef Horák
Nominovaný za viac ako tridsaťročné pôsobenie v pozícií riaditeľa Strednej odbornej školy na Farského ul., za veľký prínos pri rozvoji odborného školstva v Bratislavskom kraji, ako aj za celoživotnú pedagogickú a výchovnú prácu v oblasti stredného školstva. Jeho kvalitnú prácu ocenil aj súčasný minister školstva, Dušan Čaplovič, ktorý mu 10. júla 2012 odovzdal Veľkú cenu sv. Gorazda.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2011

Mgr. Oto Šimkovič
Zaslúžil sa o veľký kultúrny a spoločenský rozvoj obce Záhorská Ves. Napísal knihu: „Najzápadnejšia na Slovensku” s podtitulkom Slovníček uhranského nárečia s čítaním o histórii a živote ľudí v obci Záhorská Ves. Tvorí a rediguje obecné noviny “Záhorský hlásnik”. Je autorom a spolutvorcom otvorenia “Uhranského múzea” v obci Záhorská Ves.
 
PhDr. Ondrej Demo
Ako hudobný folklorista (etnomuzikológ), redaktor ľudovej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave, venoval osobitnú pozornosť kultúrnym tradíciám Vajnor, ako vinohradnícko-roľníckej obci, s dychovou hudbou, bohatou na kroje, výšivky, maľby, výtvarné umenie. Podieľal sa na formovaní Folklórnej skupiny vo Vajnoroch a príprave niekoľkých scénických programov pre skupinu. Založil Spevácky zbor Jána Pavla II.
Ing. Alena Synková, CSc.
Celý život ju lákali aktivity na pomoc deťom a mladým ľuďom. Svojou aktivitou prispela k realizácii projektov ako: Dieťa v ohrození, Dni bez bariér, Ostrovy života, Biť ľudí je zlé … deti sú tiež ľudia, Som tu s tebou pre skvalitnenie pobytu chorého dieťaťa v nemocnici, Fond pre chudobné deti, Aby deti nezomierali pre zníženie detskej úrazovosti a projekt: Aj oni sú naše deti pre efektívnu komunikáciu medzi lekárom, zdravotníckym personálom a rodičom v situáciách, keď zomiera detský pacient.
PhDr. Emese Duka Zólyomi
Svojou tvorivou prácou celý život šírila dobré meno svojho rodného mesta a kraja nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej hlavnou prácou je zostavenie centrálneho katalógu kníh a nôt vydavateľstva OPUS za obdobie 1971 – 1982. Je spoluzakladateľkou súťaže klaviristov Kadosa Pán, organizátorkou súťaže Csengı Énekszó, spoluorganizátorkou Stretnutia hudobníkov Bélu Bartóka a Dní Zoltána Kodálya.
Pavol Fandák
Dlhoročný zamestnanec CHKO Malé Karpaty v Modre, ochranca prírody a zakladateľ skautingu v Modre. Výrazne sa angažuje aj v rámci celoslovenského skautingu, podieľa sa na vydávaní celoslovenských skautských časopisov, spolupracuje pri organizovaní skautských podujatí a tiež sám publikuje. Pozornosť a vďaku si však predovšetkým zaslúži za celoživotnú dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou, ktorých okrem vzdelávania a voľno-časových aktivít vedie k altruizmu a ochranárskej činnosti.
Mgr. Anton Belan
Dlhoročný pedagóg na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Dosiahol a dosahuje mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti so žiakmi vyššieho sekundárneho vzdelávania v oblasti matematiky a informatiky.
PhDr. Anna Píchová
Pôsobí vo funkcii riaditeľky Malokarpatského osvetového strediska od roku 1994, čo predstavuje 17 rokov nepretržitej činnosti. Počas jej pôsobenia dosiahlo stredisko nemalé úspechy nielen v oblasti riadenia, osvety, metodiky, záujmovo-umeleckej činnosti, ale hlavne rozvoja cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne.
Jozef Zsoldos (in memoriam)
Jeden zo zakladateľov športových plavieb na Slovensku a jeden zo zakladajúcich členov najväčšieho oddielu vodného motorizmu Inter Bratislava. Majster Európy v súťaži regularita a dlhoročný funkcionár Československého aj Slovenského zväzu vodného motorizmu. 

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2010

Ing. Jaroslav Števove (in memoriam)
Bol príkladom statočnosti, skromnosti a pracovitosti. Jeho život napriek nejednej ťažkosti bol naplnený činorodou prácou, verejnou angažovanosťou i príkladným osobným životom. Zanietene pracoval s mládežou a vyvíjal činnosť v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

PaedDr. Ján Filc
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie (2008-2010), člen Coaching commitee (2003-2008), od roku 2008 člen Hall of Fame commitee Medzinárodnej federácie ľadového hokeja. Aktívny hráč ľadového hokeja na poste brankára 11 rokov, juniorský reprezentant. Získal dve bronzové medaile z ME juniorov (1971 a 1972). Člen výkonného výboru SZĽH.

Jozef Široký
Od roku 1972 sa venoval športovej streľbe a vychoval okolo 100 majstrov Slovenska, niekoľko reprezentantov bývalého ČSSR. Od roku 1998 sa začal venovať trénovaniu telesne postihnutých, ktorí pod jeho vedením získali niekoľkokrát titul Majstrov Európy, dva krát titul Majstri sveta a sú držiteľmi svetových rekordov.

Ing. Jirko Kubáček
Dlhoročný pracovník a vedúci Železničného dokumentačného centra na Rendezi (Východnom), kde sa zaslúžil o zachovanie a následnú rekonštrukciu železničných historických budov. Je autorom postupne už vykonávanej vízie v pamiatkovej zóne Starého depa Bratislava Východ ako budúceho „Železničného národného centra Slovenska“.

Zita Furková
Vynikajúca herečka, ktorá stvárnila stovky postáv v inscenáciách klasikov i súčasných dramatikov v divadle, televízii, filme, rozhlase pod vedením renomovaných režisérov. Je divadelná i filmová režisérka, autorka poézie.

Prof. MUDr. Martin Janec, DrSc.
Významný lekár s pôsobiskom v Starom Meste, detský chirurg zaoberal sa chirurgickou liečbou pectus excavatum (vpadnutý hrudník), Univerzitný pedagóg, autor odborných publikácií a učebníc (najaktuálnejšie: Starostlivosť o deti s vrodenými chybami, Chirurgia pre detské sestry, Detskí chirurgovia).

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2009

Peter Bittner, riaditeľ TV Pezinok
Peter Bittner sa venuje organizovaniu kultúrnych aktivít, najmä v Pezinku, medzi ktoré patrí okrem iných Etnofestival, Cibulák, Hodokvas či Musicmania. Už 10 rokov patrí k aktívnym organizátorom kultúrneho života v Pezinku a vo všetkých uvedených pozíciách dokáže preukázať svoju kreativitu, novátorstvo a originalitu.

Daniel Hevier, spisovateľ
Daniel Hevier je významný spisovateľ a , z ktorých viaceré boli preložené do cudzích jazykov. Vo svojom mimopracovnom čase venuje ľuďom s mentálnym postihnutím, organizuje mnohé podujatia s cieľom prepájať nezainteresovaných ľudí z umeleckého sveta a vzbudiť v nich potrebu pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím.

Ľuboš Jurík, spisovateľ, politológ
Ľuboš Jurík, spisovateľ, politológ a publicista sa vo svojich literárnych dielach inšpiruje Bratislavou. Ulice Bratislavy, ľudia v nej žijúci a história sa odzkadľuje v jeho tvorbe a tak významne prispieva k jej poznaniu a zviditeľneniu.

Doc. PhDr. Ivan Mauer, CSc., športovec, pedagóg
Ivan Mauer je významným športovcom, vedcom, pedagógom, teoretikom a metodikom, odchoval mnoho významných krasokorčuliarskych osobností. Na Majstrovstvách sveta stál 10-krát na najvyššom stupienku, na Majstrovstvách Európy získal prvé miesto 20-krát a na Olympijských hrách získal 3-krát.

Milan Ružek, športovec
Milan Ružek viac ako 50 rokov dobrovoľne označuje turistické chodníky. Zaslúžil o vystavanie drevenej rozhľadne na Veľkej homoli v Malých Karpatoch a jeho práca je veľkým prínosom v oblasti cestovného ruchu.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2008

Umelecký súbor Lúčnica
Umelecký súbor Lúčnica za 40 rokov vychoval viac ako 2000 umelcov, ktorí spevmi, hudbou a tnacami reprezentujú Slovensko i regióny.

Slovenská filharmónia
V roku 2008 slávi 60. výročie koncertnej sezóny a diela slovenských a zahraničných autorov prezentovala takmer po celom svete.

RNDr. Milan Antala
Pedagóg, ktorý 47 rokov pedagogickej praxe venoval výchove mládeži a výrazne tak prispel k rozvoju školstva v kraji.

Akad. mal. Miroslav Cipár & Mgr. Vilma Cipárová
Manželia, ktorí intenzívne a dobrovoľne pomáhajú ľuďom s fyzickým a mentálnym postihnutím.

PhDr. Daniela Kočicová
Psychologička a dlhoročná zamestnankyňa DSS Rosa pomáha nielen postihnutým klientom zariadenia, ale pôsobí aj ako poradca riaditeľa.

Ing. Vojtech Polakovič
Umelec, maliar, ktorý vo svojich dielach stvárňuje históriu a súčasnosť regiónu.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2007

Bratislavské bábkové divadlo
Kultúrne zariadenie v pôsobnosti BSK, ktoré na svojich hrách, muzikáloch a rozprávkach odchovalo už tri generácie.

Ignác Bizmayer
Figurálny keramik, ktorý prezentuje staré remeslo keramické v jeho originálnej podobe nielen v našom kraji.

Ing. Jozef Javorka
Počas jeho starostovania zaznamenala obec Slovenský Grob výnimočný rozvoj i úspech na medzinárodnej súťaži.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Celý svoj život zasvätila boji proti rakovine, je zakladateľkou a vedúcou postavou v organizácií Liga proti rakovine a je uznávanou odborníčkou.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2006

Jozef Nagy, Bratislava
Umelec, ktorý počas svojho života vytvoril množstvo grafických listov a ilustrácií. Svoje námety čerpá z ľudových tradícií z prostredia Žitného ostrova.

PhDr. Jana Petrová
Ako riaditeľka zariadenia sociálnej starostlivosti Integra iniciovala vytvorenie prvých chránených pracovných miest pre ľudí s mentálnych postihom. Je výraznou osobnosťou v oblasti liečebnej pedagogiky.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2005

Združenie Malokarpatská vínna cesta
Občianske združenie, ktoré sa aktívnou mierou podieľa na prezentácií regiónu a rozvoju vinárstva a turizmu v kraji i mimo jeho hraníc.

Divadlo Astorka Korzo ´90
Kultúrne zariadenie, ktoré viac ako 15 rokov tvorí neoddeliteľnú súčasť činoherníctva v kraji a významne tak prezentuje kraj na poli kultúry.

Pavel Dvořák
Spisovateľ, novinár a historik, ktorého práce presiahli hranice nášho regiónu. Jeho tvorbu s úctou prijímajú aj mladí čitatelia.

PhDr. Ján Dubovský
Historik, archivár a prekladateľ, ktorý svojím celoživotným dielom doplnil a obohatil slovenské archívne zbierky a fondy.

Akad. soch. Alexander Ilečko
Aktívne obohatil svojimi dielami sochárske umenie nielen v našom kraji. Je zakladajúcim členom Spolku slovenských výtvarníkov.

PhDr. Elena Schniererová
Pedagogička a vedecká pracovníčka, ktorá sa stala spoluzakladateľkou skautského zboru Sv. Alžbety a Humanitárneho výboru.

Pavel Schenk
Športová osobnosť kraja, olympijský víťaz, reprezentant a tréner, ktorý svoje bohaté skúsenosti v oblasti športu odovzdáva mladým športovcom.

Ing. Jozef Stankovský
Autor projektov, ktoré uľahčili život obyvateľom kraja. Je autorom návrhu Podkarpatského kanalizačného zberača, ktorého realizáciou sa výrazne prispelo k šetreniu finančných prostriedkov.

PaedDr. Jozef Pavelka
Pedagóg a iniciátor netradičných podujatí, ktoré priviedli mladých obyvateľov kraja k hodnotnému užívaniu voľného času.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2004

Stredná priemyselná škola strojnícka
Základný kameň technického školstva. V roku 2003/2004 si pripomenula 100 rokov od založenia, stala sa jedným z centier vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu.

Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, kde sa vyučuje od roku 1928/1929. Na škole vyštudovali mnohí slovenskí umelci Ľ. Fulla, M. Galanda, K. Plicka, J. Bednárik, Z. Studenková a iní.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR
Najstaršia nezisková organizácia v SR, ktorá pomáha deťom bez rodiny a organizovanými projektmi intenzívne podporuje ich talent.

Ing. Arch. János Frideczky
Zakladateľ nadácií pre tých, ktorí pomoc potrebujú, organizátor kultúrnych podujatí a znovuorganizátor tradičného bratislavského občianskeho spolku Prešporské kasíno.

František Janata
Šéfkuchár, ktorý slovenskú gastronómiu prezentuje po celom svete, spoluzakladateľ Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, držiteľ hodnotných ocenení v oblasti gastronómie.

Judit Mayer
Aktívne sa venovala prekladaniu vyše 100 publikácií a 30 kníh, je autorkou dvoch pôvodných diel a pôsobila ako redaktorka.

LAUREÁTI VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA ZA ROK 2003

Mgr. Elena Králiková
Vzorná matka ôsmich detí, ktorá svoje ratolesti vychovala a dala im najlepšie vzdelanie aj napriek mnohým prekážkam.

Ľudovít Havlovič
Odborný pracovník Matice Slovenskej, venoval sa skúmaniu račianskej histórie, vykonával lektorsko – sprievodcovskú činnosť, bohaté vedomosti z Rače.

MUDr. Eduard Granec
Lekár, gynekológ a pôrodník, ktorý počas svojej lekárskej praxe pomohol na svet viac ako 25 000 deťom. Špecializuje sa na rizikovú graviditu a 30 rokov vedie prenatálnu poradňu pre rizikové tehotenstvo.

Ľudovít Slimák
Organizátor kultúrneho života, spoluzakladateľ Občianskeho združenia „Pezinské rozprávkové divadlo“, ktoré organizuje množstvo významných a obľúbených podujatí.

Izabella Jégh
Zaslúžila sa o rozvoj národnostnej, konkrétnej, maďarskej menšinovej kultúry v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislavy.