Kontakty – Úrad BSK

Poradcovia predsedu BSK

PhDr. Branislav Masarovič
poradca predsedu
Tel.: 02/ 4826 4270
E-mail: branislav.masarovic@region-bsk.sk

Gabriella Németh PhDr.
poradca predsedu
E-mail: gabriella.nemeth@region-bsk.sk

Mgr. Branislav Gröhling
poradca predsedu
E-mail: branislav.grohling@region-bsk.sk

Mgr. Martin Urmanič MPH
poradca predsedu
E-mail: martin.urmanic@region-bsk.sk

Kancelária predsedu

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Lysáková
riaditeľka kancelárie predsedu
Tel.: 02/ 4826 4152
E-mail: jana.lysakova@region-bsk.sk

SEKRETARIÁT PREDSEDU

 

 

 

Mgr. Dominika Rybárová
asistentka riaditeľky Kancelárie predsedu
Tel.: 02/4826 4221
E-mail: dominika.rybarova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Brillová
referentka
Tel.: 02/4826 4151
E-mail: jana.brillová@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Oláh
referent
Tel.: 02/4826 4310
E-mail: peter olah@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Miklošová
asistentka podpredsedníčky BSK A. Ožvaldovej
Tel.: 02/4826 4136
E-mail: katarina.miklosova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ingrid Šafáriková
asistentka podpredsedníčky BSK E. Pätoprstej a podpredsedu BSK M. Krippela
Tel.: 02/4826 4206
E-mail: ingrid.safarikova@region-bsk.sk

ODDELENIE ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV, PROTOKOLU A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

 

 

 

 

Ing. Matilda Kropáčková
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4153
E-mail: matilda.kropackova@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Kunská
Tel.: 02/ 4826 4158
referentka
E-mail: michaela.kunska@region-bsk.sk

Ing. Karin Böhmanová
Tel.: 02/ 4826 4502
referentka
E-mail: karin.bohmanova@region-bsk.sk

Ing. Jaroslava Letenayová
referentka
Tel.: 02/4826 4504
E-mail: jaroslava.letenayova@region-bsk.sk

Dagmar Glasová
referentka
Tel.: 02/4826 4154
E-mail: dagmar.glasova@region-bsk.sk

ODDELENIE VNÚTORNÉHO AUDITU

Mgr. Edita Bernátová
referentka
E-mail: edita.bernatova@region-bsk.sk

Ing. Pavol Fischer
Tel.: 02/4826 4191
E-mail: pavol.fischer@region-bsk.sk

Ing. Milan Slezák
referent
Tel.: 02/ 4826 4141
E-mail: milan.slezak@region-bsk.sk

Ing. Jozef Krnáč
referent
Tel.: 02/ 4826 4141
E-mail: jozef.krnac@region-bsk.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE

Mgr. Jana Vaculová
vedúca organizačného oddelenia
Tel.: 02/4826 4532
E-mail: jana.vaculova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ing. Adriána Hanková
Tel.: 02/4826 4888
E-mail: adriana.hankova@region-bsk.sk

Mgr. Terézia Rožková
Tel.: 02/4826 4220
E-mail: terezia.rozkova@region-bsk.sk

Podpredsedovia

 

 

 

 

 

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
podpredseda pre sociálne služby
E-mail: Mikulas.Krippel@region-bsk.sk

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
podpredsedníčka pre oblasť dopravy
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Ing. arch. Mgr. Art Elena Pätoprstá
podpredsedníčka pre oblasť životného prostredia
E-mail: elena.patoprsta@region-bsk.sk

Odbor komunikácie a propagácie

Ing. Michal Feik
riaditeľ odboru
Tel.: 02/ 4826 4270
E-mail: michal.feik@region-bsk.sk

Katarína Weissová
zástupkyňa riaditeľa odboru
Tel.: 02/ 4826 4305
E-mail: katarina.weissova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Bc. Samuel Barát
asistent
Tel.: 02/ 4826 4252
E-mail: samuel.barat@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Terézia Hudzik

referentka
Tel.: 02/ 4826 4303
E-mail: terezia.korencikova@region-bsk.sk

TLAČOVÉ ODDELENIE

Veronika Beňadiková
vedúca tlačového oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4209
E-mail: veronika.benadikova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Forman Habancová
hovorkyňa BSK
Tel.: 02/ 4826 4997
Mob.: 0903 480 471
E-mail: lucia.forman@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ing. Adela Pekárková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4304
E-mail: adela.pekarkova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Szuščíková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4300
E-mail: michaela.szuscikova@region-bsk.sk

Monika Kováčová ArtD.
referent
Tel.: 02/ 4826 4210
E-mail: monika.kovacova@region-bsk.sk

Bc. Marek Muzika
referent
Tel.: 02/ 4826 4355, 0911 690 378
E-mail: marek.muzika@region-bsk.sk

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

 

 

 

 

 

 

Jana Klaisová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4555
E-mail: jana.klaisova@region-bsk.sk

Ing. Alena Cehláriková Záleská
referentka
Tel.: 02/ 4826 4170
E-mail: alena.cehlarikova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ing. Ingrid Szántová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4550
E-mail: ingrid.szantova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Michal Hrčka
referent
Tel.: 02/ 4826 4432
E-mail: michal.hrcka@region-bsk.sk

Odbor INTERACT

 

Petra Masácová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

 

 

 


Silvia Garajová
asistentka riaditelky
Tel.: 02/4826 4402
E-mail: silvia.garajova@region-bsk.sk

Stanislava Tomanová
referentka
Tel.: 02/4826 4114
E-mail: stanislava.tomanova@region-bsk.sk

RIADIACI ORGÁN PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERACT


Mohnaczká Daša
referentka
Tel.: 02/4826 4236
E-mail: mohnaczka.dasa@region-bsk.sk

 

 

 


Eva Krutá
referentka
Tel.: 02/4826 4171
E-mail: eva.kruta@region-bsk.sk

INTERACT SEKRETARIÁT

 

 

 


Žaneta Chylová
referentka
Tel.: 02/4826 4195
E-mail: zaneta.chylova@region-bsk.sk

 

 

 

 

Szabolcs Csahók
referent
Tel.: 02/4826 4229
E-mail: szabolcs.csahok@interact-eu.net

 

 

 

 


Mikis Moselt
referent
Tel.: 02/4826 4234
E-mail: mikis.moselt@interact-eu.net

Pozn.: Odbor INTERACT je súčasťou medzinárodného programu spolupráce, z uvedeného dôvodu zamestnanci nepoužívajú akademické tituly.

 

Útvar hlavného kontrolóra BSK

Ing. Štefan Marušák
hlavný kontrolór
Tel.: 02/4826 4241, 0911 105 153
E-mail: stefan.marusak@region-bsk.sk

Ing. Bystrík Hollý
riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra
Tel.: 02/4826 4119
E-mail: bystrik.holly@region-bsk.sk

Ing. Štefan Gregor
asistent hlavného kontrolóra
Tel.: 02/4826 4240
E-mail: stefan.gregor@region-bsk.sk

ODDELENIE KONTROLY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 

Ing. Peter Mrázik
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4245
E-mail: peter.mrazik@region-bsk.sk

Ing. Juraj Ondrejka
kontrolór
Tel.: 02/4826 4175
Mob.: 0948 143 252
E-mail: juraj.ondrejka@region-bsk.sk

Mgr. Hajnalka Polgár
kontrolórka
Tel.: 02/ 4826 4254
E-mail: hajnalka.polgar@region-bsk.sk

Ing. Eva Svetlíková
kontrolórka
Tel.: 02/4826 4247
E-mail: eva.svetlikova@region-bsk.sk

Mgr. Monika Škorec
kontrolórka
Tel.: 02/4826 4250
E-mail: monika.skorec@region-bsk.sk

ODDELENIE VŠEOBECNEJ KONTROLY A KONTROLY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM

Mgr. Marian Mikula
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4243
E-mail: marian.mikula@region-bsk.sk

Mgr. Jozef Ďurčo
kontrolór
Tel.: 02/4826 4244
E-mail: jozef.durco@region-bsk.sk

Ing. Daniela Mojžitová
kontrolórka
Tel.: 02/4826 4255
E-mail: daniela.mojzitova@region-bsk.sk

Mgr. Dana Kevélyová
kontrolórka
Tel.: 02/4826 4246
E-mail: dana.kevelyova@region-bsk.sk

Ing. Alexander Patkoló
kontrolór
Tel.: 02/4826 4242
E-mail: alexander.patkolo@region-bsk.sk

Útvar riaditeľky Úradu BSK

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka úradu
Tel.: 02/ 4826 4201
E-mail: patricia.mestan@region-bsk.sk

Pavol Kubiš
zástupca riaditeľky úradu
Tel.: 02/ 4826 4122
E-mail: pavol.kubis@region-bsk.sk

SEKRETARIÁT RIADITEĽA

Ing. Ján Čimbora
vedúci sekretariátu riaditeľky úradu
Tel.: 02/ 4826 4203
E-mail: jan.cimbora@region-bsk.sk

Andrea Klasová
asistentka riaditeľky úradu
Tel.: 02/ 4826 4200
E-mail: andrea.klasova@region-bsk.sk

Romana Švec Ferenczyová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4205
E-mail: romana.svec@region-bsk.sk

REFERÁT CIVILNEJ OCHRANY

Mgr. Dušan Slovák
referent
Tel.: 02/ 4826 4177
E-mail: dusan.slovak@region-bsk.sk

PRÁVNE ODDELENIE

JUDr. Matúš Šaray
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4285
E-mail: matus.saray@region-bsk.sk

Mgr. Jarmila Stanková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4166
E-mail: jarmila.stankova@region-bsk.sk

JUDr. Ružena Čuláková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4163
E-mail: ružana.culakova@region-bsk.sk

JUDr. Marián Matejovič
referent
Tel.: 02/ 4826 4162
E-mail: marian.matejovic@region-bsk.sk

JUDr. Daniela Šurinová
referent
Tel.: 02/ 4826 4165
E-mail: daniela.surinova@region-bsk.sk

Mgr. Gabriela Korčáková
referentka
Tel.: 02 48 264 346
E-mail: gabriela.korcakova@region-bsk.sk

Mgr. Emil Pavlík
referent
Tel.: 02/4826 4336
E-mail: emil.pavlik@region-bsk.sk

Mgr. Viliam Náčiniak
referent
Tel.: 02/ 4826 4137
E-mail: viliam.naciniak@region-bsk.sk

Mgr. Radovan Pinka
referent
Tel.: 02/4826 4335
E-mail: radovan.pinka@region-bsk.sk

JUDr. Věra Homolová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4168
E-mail: vera.homolova@region-bsk.sk

Kristína Šimonovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4161
E-mail: kristina.simonovicova@region-bsk.sk

ODDELENIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A MIEZD

JUDr. Melánia Durdovanská
vedúca oddelenia
Tel.: 02/48 264 301
E-mail: melania.durdovanska@region-bsk.sk

Mgr. Ingrid Gabrišová Hovorková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4302
E-mail: ingrid.gabrisovahovorkova@region-bsk.sk

Ing. Gabriela Poliačiková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4923
E-mail:gabriela.poliacikova@region-bsk.sk

Beáta Kostická
referentka
Tel.: 02/ 4826 4160
E-mail: beata.kosticka@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Kuzma
referent
Tel.: 02/ 4826 4164
E-mail: miroslav.kuzma@region-bsk.sk

Janka Pytlová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4128
E-mail: jana.pytlova@region-bsk.sk

ODDELENIE AUTOPREVÁDZKY

Milan Molnár
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4423
E-mail: milan.molnar@region-bsk.sk

Rastislav Králik
referent
Tel.: 02/ 4826 4423
E-mail: rastislav.kralik@region-bsk.sk

Marta Ivancsaiová
referent
Tel.: 02/ 4826 4423
E-mail: marta.ivancsaiova@region-bsk.sk

Roman Chrenko
referent
Tel.: 02/ 4826 4423
E-mail: roman.chrenko@region-bsk.sk

Róbert Furda
referent
Tel.: 02/ 4826 4423
E-mail: robart.furda@region-bsk.sk

ODDELENIE INFORMATIKY

Jozef Rigo
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4410
E-mail: jozef.rigo@regin-bsk.sk

Jaroslav Ježek
referent
Tel.: 02/ 4826 4666
E-mail: jaroslav.jezek@region-bsk.sk

Martin Hrivnák
referent
Tel.: 02/ 4826 4667
E-mail: martin.hrivnak@region-bsk.sk

Marek Gernát
referent
E-mail: marek.gernat@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Kováč
referent
Tel.: 02/ 4826 4407
E-mail: miroslav.kovac@region-bsk.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU

Pavol Kubiš
vedúci oddelenia a zástupca riaditeľa úradu
Tel.: 02/ 4826 4122
E-mail: pavol.kubis@region-bsk.sk

Lívia Tobolová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4430
E-mail: livia.tobolova@region-bsk.sk

Stanislav Honz
referent (údržba)
Tel.: 02/ 4826 4280
E-mail: stanislav.honz@region-bsk.sk

Ing. Jana Valentová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4316
E-mail: jana.valentova@region-bsk.sk

Renáta Múčková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4700
E-mail: renata.muckova@region-bsk.sk

Mgr. Dana Markošová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4418
E-mail: dana.markosova@region-bsk.sk

Zuzana Lencová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4111
E-mail: zuzana.lencova@region-bsk.sk

Petra Kováčová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4702
E-mail: petra.kovacova@region-bsk.sk

Ing. Pavel Chrťanský
referent
Tel.: 02/ 4826 4531
E-mail: pavol.chrtansky@region-bsk.sk

Mgr. Erika Horváthová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4289
E-mail: erika.horvathova@region-bsk.sk

Roman Hanák
referent (údržba)
Tel.: 02/ 4826 4280
E-mail: roman.hanak@region-bsk.sk

Bc. Soňa Gazdíková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4281
E-mail: sona.gazdikova@region-bsk.sk

Odbor financií

 

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ odboru
Tel.: 02/ 4826 4112
E-mail: marek.vlcej@region-bsk.sk

sekretariát odboru financií
Tel.: 02/ 4826 4500

ODDELENIE ROZPOČTU

Ing. Božena Šarayová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4520
E-mail: bozena.sarayova@region-bsk.sk


Ing. Jana Sandtnerova
referentka
Tel.: 02/ 4826 4400
E-mail: jana.sandtnerova@region-bsk.sk

Linda Šišoláková, DiS.
referentka
Tel.: 02/ 4826 4103
E-mail: linda.sisolakova@region-bsk.sk

Lucia Jankovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4134
E-mail: lucia.jankovicova@region-bsk.sk

Mgr. Radoslav Packa
referent
Tel.: 02/ 4826 4230
E-mail: radoslav.packa@region-bsk.sk

Ing. Eva Zubčáková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4510
E-mail: eva.zubcakova@region-bsk.sk

Ing. Andrea Filipová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4511
E-mail: andrea.filipova@region-bsk.sk

Bc. Renáta Pipašová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4167
E-mail: renata.pipasova@region-bsk.sk

Ing. Veronika Fialová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4521
E-mail: veronika.fialova@region-bsk.sk

Mgr. Rudolf Zaťko
referent
Tel.: 02/ 4826 4512
E-mail: rudolf.zatko@region-bsk.sk

Ing. Soňa Lorenzová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4915
E-mail: sona.lorenzova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Paráková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4810
E-mail: veronika.parakova@region-bsk.sk

ODDELENIE ÚČTOVNÍCTVA

Mgr. Zuzana Gálová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4518
E-mail: zuzana.galova@region-bsk.sk

Ing. Daniela Hacherová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4299
E-mail: daniela.hacherova@region-bsk.sk

Adriana Adamová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4422
E-mail: adriana.adamova@region-bsk.sk

Alexandra Bučková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4519
E-mail: alexandra.buckova@region-bsk.sk

Jana Sodomová
referentka
Tel.: 02/ 4826 427
E-mail: jana.sodomova@region-bsk.sk

Nataša Filová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4268
E-mail: natasa.filova@region-bsk.sk

Štefánia Matláková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4517
E-mail: stefania.matlakova@region-bsk.sk

Danica Cibičková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4426
E-mail: danica.cibickova@region-bsk.sk

ODDELENIE DOTÁCIÍ

Ing. Zuzana Kadnárová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4441
E-mail: zuzana.kadnarova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Benková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4603
E-mail: veronika.benkova@region-bsk.sk

Ing. Peter Pohanka
referent
Tel.: 02/ 4826 4147
E-mail: peter.pohanka@region-bsk.sk

Bc. Janette Filipová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4440
E-mail: janette.filipova@region-bsk.sk

 

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4601
E-mail: maria.rajecka@region-bsk.sk

Zora Buberníková
asistentka
Tel.: 02/ 4826 4600
E-mail: regionalne@region-bsk.sk

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Mgr. Martin Obuch
referent
Tel.: 02/ 4826 4311
E-mail: martin.obuch@region-bsk.sk

Mgr. Jana Sálková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4621
E-mail: jana.salkova@region-bsk.sk

ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU A GIS

Mgr. Marek Mráz
referent
Te
l.: 02/ 4826 4125
E-mail: marek.mraz@region-bsk.sk

Mgr. Michal Kožuch, PhD.
referent
Te
l.: 02/ 4826 4223
E-mail: michal.kozuch@region-bsk.sk

Ing. arch. Katarína Ivanová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4616
E-mail: katarina.ivanova@region-bsk.sk

Ing. arch. Nadežda Vrátna
referentka
Tel.: 02/ 4826 4619
E-mail: nadezda.vratna@region-bsk.sk

Ing. arch. Henrieta Hošovská
referentka
Tel.: 02/ 4826 4622
E-mail: henrieta.hosovska@region-bsk.sk

Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Mgr. Vladimír Mužík
riaditeľ odboru
Tel.: 02/ 4826 4314
E-mail: vladimir.muzik@region-bsk.sk

Ivana Kinderová
asistentka
Tel.: 02/ 4826 4409
E-mail: ivana.kinderova@region-bsk.sk

ODDELENIE INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. Martin Drábek
vedúci oddelenie
Tel.: 02/ 4826 4401
E-mail: martin.drabek@region-bsk.sk

Mgr. Ivana Kovacsová, PhD.
referentka
Tel.: 02/ 4826 4996
E-mail: ivana.kovacsova@region-bsk.sk

Peter Schuster
referent
Tel.: 02/ 4826 4218
E-mail: peter.schuster@region-bsk.sk

Vladimír Vovolka
referent
Tel.: 02/ 4826 4365
E-mail: vladimir.vovolka@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Budzák
referent
Tel.: 02/ 4826 4315
E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

Bc. Tomáš Múčka
referent
Tel.: 02/ 4826 4288
E-mail: tomas.mucka@region-bsk.sk

Ing. Vladislav Čapček
referent
Tel.: 02/ 4826 4320
E-mail: vladislav.capcek@region-bsk.sk

Ing. Ladislav Mezei
referent
Tel.: 02/ 4826 4516
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Branislav Kenešši
referent
Tel.: 02/ 4826 4513
E-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

Róbert Branderský
referent
Tel.: 02/ 4826 4523
E-mail: robert.brandersky@region-bsk.sk

ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Mgr. Vladimír Mužík
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4314
E-mail: vladimir.muzik@region-bsk.sk

Ing. Jana Kolajová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4143
E-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk

Ing. Katarína Vančová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4207
E-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

Ing. Mgr. Viera Potanková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4253
E-mail: viera.potankova@region-bsk.sk

Mgr. Ľuboš Patúc
referent
Tel.: 02/ 4826 4212
E-mail: lubos.patuc@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Václaviková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4213
E-mail: veronika.vaclavikova@region-bsk.sk

Mgr. Aneta Micenková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4155
E-mail: aneta.micenkova@region-bsk.sk

Ing. Matej Meľo
referent
Tel.: 02/ 4826 4139
E-mail: matej.melo@region-bsk.sk

 

Odbor školstva, mládeže a športu

 

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4825
E-mail: jana.zapalova@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/ 4826 4800
Fax: 02/ 4826 4391
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

ODDELENIE ŠKOLSTVA

 

Eva Matejovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4818
E-mail: eva.matejovicova@region-bsk.sk

Ing. Katarína Gogová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4127
E-mail: katarina.gogova@region-bsk.sk

Mgr. Anna Poliačiková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4138
E-mail: anna.poliacikova@region-bsk.sk

Mgr. Tibor Varga
referent
Tel.: 02/ 4826 4811
E-mail: tibor.varga@region-bsk.sk

Mgr. Peter Šafař
referent
Tel.: 02/ 4826 4822
E-mail: peter.safar@region-bsk.sk

Mgr. Oľga Zaťková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4817
E-mail: olga.zatkova@region-bsk.sk

Ľubica Burdzová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4813
E-mail: lubica.burdzova@region-bsk.sk

 

 

ODDELENIE MLÁDEŽE A ŠPORTU

Mgr. Dagmar Augustinská
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4805
E-mail: dagmar.augustinska@region-bsk.sk

Ing. Alena Čermáková
referentka
Tel.: 02/ 48 264 602
E-mail: alena.cermakova@region-bsk.sk

Ing. Jana Dúbravková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4169
E-mail: jana.dubravkova@region-bsk.sk 

Mgr. Andrea Vojtková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4124
E-mail: andrea.vojtkova@region-bsk.sk

 

Odbor cestovného ruchu a kultúry

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4181
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka
Tel.: 02/ 4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

ODDELENIE CESTOVNÉHO RUCHU

Ing. Zita Schneiderová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4611
E-mail: zita.schneiderova@region-bsk.sk

PhDr. Jozef Martiš
referent
Tel.: 02/4826 4421
E-mail: jozef.martis@region-bsk.sk

Mgr. Janett Kopčanová
referentka
Tel.: 02/4826 4420
E-mail: janett.kopcanova@region-bsk.sk

Mgr. Linda Javorová
referentka
Tel.: 02/4826 4145
E-mail: linda.javorova@region-bsk.sk

ODDELENIE KULTÚRY

Bc. Tereza Langerová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/4826 4812
E-mail: tereza.langerova@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Formánková
referentka
Tel.: 02/4826 4174
E-mail: katarina.formankova@region-bsk.sk

Mgr. art. Lucia Rumplová
referentka
Tel.: 02/4826 4199
E-mail: lucia.rumplova@region-bsk.sk

Mgr. Ján Mitáč
referent
Tel.: 02/4826 4176
E-mail: jan.mitac@region-bsk.sk

Mgr. Andrea Čavojská
referentka
Tel.: 02/4826 4182
E-mail: andrea.cavojska@region-bsk.sk

Renáta Staněková
referentka
Tel.: 02/4826 4142
E-mail: renata.stanekova@region-bsk.sk

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4632, 0903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

 

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky odboru
Tel.: 02/ 4826 4149
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hrušovská
asistentka
Tel.: 02/ 4826 4107
E-mail: zuzana.hrusovska@region-bsk.sk

ODDELENIE RIADENIA PROJEKTOV

Mgr. Ján Kollár
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4126
E-mail: jan.kollar@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík
referent
Tel.: 02/4826 4508
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Viktória Dobošová
referentka
Tel.: 02/4826 4509
E-mail: viktoria.dobosova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Gálová
referentka
Tel.: 02/4826 4259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Ing. Marek Horváth
referent
Tel.: 02/4826 4628
E-mail: marek.horvath@region-bsk.sk

Mgr. Martin Špaček
referent
Tel.: 02/4826 4629
E-mail: martin.spacek@region-bsk.sk

Ing. Magdaléna Janíková
referentka
Tel.: 02/4826 4258
E-mail: magdalena.janikova@region-bsk.sk

Ing. Ján Junas
referent
Tel.: 02/4826 4256
E-mail: jan.junas@region-bsk.sk

Mgr. Romana Peniaková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4156
E-mail: romana.peniakova@region-bsk.sk

Mgr. Jana Rusnáková
referent
Tel.: 02/4826 4415
E-mail: jana.rusnakova@region-bsk.sk

Ing. Lukáš Repáň
referent
Tel.: 02/ 4826 4287
E-mail: lukas.repan@region-bsk.sk

ODDELENIE STRATÉGIE A ÚZEMNÉHO ROZVOJA

Mgr. Martin Hakel, BA
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4824
E-mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Mgr. Ján Stano
referent
Tel.: 02/ 4826 4113
E-mail: jan.stano@region-bsk.sk

Mgr. Peter Jesenský
referent
Tel.: 02/ 4826 4503
E-mail: peter.jesensky@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Kollárová
referent
Tel.: 02/ 4826 4108
E-mail: alžbeta.kollarova@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hradská Lacková
referent
Tel.: 02/ 4826 4727
E-mail: zuzana.hradska@region-bsk.sk

Mgr. Norbert Vincze
referent
E-mail: norbert.vincze@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Teleky
Bratislava Region Brussels Office
Rue d´Arlon 63-67
1040 Brussels
Tel.: +32 475 440427
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk

Mgr. Dominika Forgáčová PhD.
Bratislava Region Brussels Office
Rue d´Arlon 63-67
1040 Brussels
Tel.: +32 475 440427
E-mail: dominika.forgacova@region-bsk.sk

Projekt HERITAGE SK/AT
Strategický partner/ Strategischer Partner

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4, Pezinok
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Tel.: +421 (0)33 641 33 47
E-mail: martin.hrubala@muzeumpezinok.sk
Projektový Partner 4/ Projektpartner 4 (PP4)

Marktgemeinde Jedenspeingen
2264 Jedenspeigen, Bahnstraße 2, Österreich
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
Alfred Kridlo
Tel.: +43 (0) 664 80474 1297
E-mail: alfred.kridlo@helvetia.at
Projektový Partner 3/ Projektpartner 3 (PP3)

Kulturvernetzung Niederösterreich
Mistelbach, Wiedenstraße 2, 2130 Mistelbach
Büro Waldviertel, Wiener Straße 2 (Kunsthaus), A-3580 Horn
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
Mag. Katka Krejcova
Tel.: +43 (0) 676 672 1500
E-mail: katka.krejcova@kulturvernetzung.at
Projektový Partner 2/ Projektpartner 2 (PP2)

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
Schlossplatz 1, 3452 Atzenbrugg, Österreich
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
Christa Zahlbruckner MA
Tel.: +43 (0) 2742 90666 6108
E-mail: christa.zahlbruckner@noemuseen.at
Projektový Partner 1/ Projektpartner 1 (PP1)

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20, 900 01 Modra
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
PhDr. Anna Píchová
Tel.: + 421 (0) 33 643 34 89
E-mail: pichova@moska.sk
Hlavný partner/ Hauptpartner (HP)

Transdanube Pearls
Anita Omercevic
anažér pre komunikáciu
Danube Office Ulm/Neu-Ulm
Tel.: +49 731 880306 18
E-mail: a.omercevic@donaubuero.de
Mgr. Veronika Gálová
Projektový partner Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská č. 12
Tel.: 02/48264259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Odbor sociálnych vecí

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4208
E-mail: marica.sikova@region-bsk.sk

Bc. Zuzana Polláková
asistentka
Tel.: 02/4826 4900
E-mail: zuzana.pollakova@region-bsk.sk

ODDELENIE SOCIÁLNEJ POMOCI

PhDr. Jana Matulová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4140
E-mail: jana.matulova@region-bsk.sk

Mgr. Ivan Sokola, PhD.
referent
Tel.: 02/ 4826 4109
E-mail: ivan.sokola@region-bsk.sk

Mgr. Monika Kakalíková
referentka
Tel.: 02/48 264 118
E-mail: monika.kakalikova@region-bsk.sk

Mgr. Marcela Štompfová
referentka
Tel.: 02/48 264 117
E-mail: marcela.stompfova@region-bsk.sk

Lívia Žudelová
referentka
Tel.: 02/48 264 625
E-mail: livia.zudelova@region-bsk.sk

ODDELENIE POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. Adriana Šelmeciová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4157
E-mail: adriana.selmeciova@region-bsk.sk

Mgr. Jaroslava Vašková
referentka
Tel.: 02/4826 4120
E-mail: jaroslava.vaskova@region-bsk.sk

Mgr. Anna Balážiová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4416
E-mail: anna.balaziova@region-bsk.sk

Mgr. Mária Tomkovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4321
E-mail: maria.tomkovicova@region-bsk.sk

ODDELENIE REGISTRÁCIE A FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PhDr. Júlia Haviarová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4911
E-mail: julia.haviarova@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Valentinová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4910
E-mail: katarina.valentinova@region-bsk.sk

Mgr. Renáta Jančovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4916
E-mail: renata.jancovicova@region-bsk.sk

Mgr. Adriana Richweisová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4322
E-mail: adriana.richweisova@region-bsk.sk

Odbor zdravotníctva

JUDr. Ing. Jana Ježíková
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4902
E-mail: jana.jezikova@region-bsk.sk

Iveta Chrenková
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4903
E-mail: iveta.chrenkova@region-bsk.sk

MUDr. Tomáš Szalay PhD.
lekár samosprávneho kraja
E-mail:tomas.szalay@region-bsk.sk

PhDr. Valburga Mésárošová
sestra samosprávneho kraja
Tel.: 02/ 4826 4919
E-mail:valburga.mesarosova@region-bsk.sk

ODDELENIE HUMÁNNEJ FARMÁCIE

Mgr. Ivana Vanacká
referentka
Tel.: 02/ 4826 4912
E-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk

PharmDr. Ján Mazag
referent
Tel.: 02/ 4826 4918
E-mail: jan.mazag@region-bsk.sk

ODDELENIE ZDRAVOTNÍCTVA

Mgr. Mária Šimunková
referentka
Tel.: 02/ 4826 4920
E-mail: maria.simunkova@region-bsk.sk

Ing. Silvia Kontrošová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4922
E-mail: silvia.kontrosova@region-bsk.sk

Mgr. Alžbeta Kozubová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4905
E-mail: alzbeta.kozubova@region-bsk.sk

Mgr. Ivana Šurinová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4925
E-mail: ivana.surinova@region-bsk.sk

Ing. Jana Pavleová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4924
E-mail: jana.pavleova@region-bsk.sk

Odbor implementácie operačných programov

RNDr. Milan Rajčák,CSc.
riaditeľ odboru
Tel.: 02/ 4826 4349
E-mail: milan.rajcak@region-bsk.sk

ODDELENIE RIADENIA A KOORDINÁCIE

Ing. Barbora Patoprstá
vedúca oddelenia
Tel.: 02/4826 4351
E-mail: barbora.patoprsta@region-bsk.sk

Ing. Marta Jandzíková
manažérka pre metodiku
Tel.: 02/ 4826 4333
E-mail: marta.jandzikova@region-bsk.sk

Ing. Martina Ulrichová
manažérka pre metodiku
Tel.: 02/ 4826 4560
E-mail: martina.ulrichova@region-bsk.sk

ODDELENIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV

Mgr. Rastislav Baláž
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4353
E-mail: rastislav.balaz@region-bsk.sk

RNDr. Daniela Blanárová
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4277
E-mail: daniela.blanarova@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Lovásová, PhD.
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4341
E-mail: alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Mgr. Eva Špániková
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4342
E-mail: eva.spanikova@region-bsk.sk

Ing. Ján Jediný
manažér kontroly verejného obstarávania
Tel.: 02/ 4826 4354
E-mail: jan.jediny@region-bsk.sk

Ing. Sandra Ballová
manažérka kontroly verejného obstarávania
Tel.: 02/ 4826 4366
E-mail: sandra.ballová@region-bsk.sk

Odbor dopravy

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ odboru
Tel.: 02/4826 4820
Mob.: 0903 316 532
E-mail: michal.halabica@region-bsk.sk

ODDELENIE CESTNEJ DOPRAVY A DRÁH

Ing. Matúš Bukovčák
vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4506
E-mail: matus.bukovcak@region-bsk.sk

Ing. Jaroslava Hapčová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4703
E-mail: jaroslava.hapcova@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Vlčko
referent
Tel.: 02/ 4826 4505
E-mail: tomas.vlcko@region-bsk.sk

Ladislav Findl
referent
Tel.: 02/ 4826 4701
E-mail: ladislav.findl@region-bsk.sk

ODDELENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Beáta Kristínová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4190
E-mail: beata.kristinova@region-bsk.sk

Ing. Jozef Kalafus
referent
Tel.: 02/ 4826 4144
E-mail: jozef.kalafus@region-bsk.sk

Ing. Monika Nekolová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4214
E-mail: monika.nekolova@region-bsk.sk

Beáta Tomašovičová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4704
E-mail: beata.tomasovicova@region-bsk.sk

Ing. Katarína Kubišová
referentka
Tel.: 02/ 4826 4180
E-mail: katarina.kubisova@region-bsk.sk

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 BRATISLAVA 25

IČO: 360 636 06
DIČ: 2021 608 369

Ústredňa: 02/4826 4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

ÚRADNÉ HODINY*

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00

* Platí pre všetky odbory Úradu BSK s výnimkou Odboru sociálnych vecí a Odboru zdravotníctva

POKLADNIČNÉ HODINY

Pondelok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Utorok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Streda 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Štvrtok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Piatok 9:30 – 11:30

 

ÚRADNÉ HODINY**

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok
Piatok 8:00 – 12:00

 ** Platí len pre Odbor sociálnych vecí
a Odbor zdravotníctva

PODATEĽŇA

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00