LUCIA FORMAN
hovorkyňa BSK

Mobil: 0903 480 471
Tel.: 02/4826 4997
email: lucia.forman@region-bsk.sk

VERONIKA BEŇADIKOVÁ
vedúca Tlačového oddelenia

Mobil: 0902 973 539
Tel.: 02/4826 4209
email: veronika.benadikova@region-bsk.sk

Logo BSK – grafické podklady
Správne použitie loga definuje DIZAJN MANUÁL. Základná verzia loga BSK je na šírku. Najmenšia povolená šírka je 30 mm.

 


Alternatívne je možné použiť aj logo na výšku. Najmenšia povolená šírka je 20 mm.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia...

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí...

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS  Pezinok

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili...

Vráťme knihy do škôl je tu opäť

Vráťme knihy do škôl je tu opäť

Motivovať deti k čítaniu, budovať pozitívny vzťah ku knihám či podporovať fantáziu má za cieľ celoslovenská čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“. Už po deviaty raz ju organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s Bratislavským...

Live stream – Dva roky na župe

Live stream – Dva roky na župe

Za prvé dva roky na župe sme hospodárili s takmer 370 mil. eur, ktoré boli použité na zabezpečenie rôznorodých potrieb obyvateľov a návštevníkov kraja. Na rozvojové a investičné projekty sme z tejto sumy použili takmer 50 mil. eur, výsledkom čoho sú...

Identifikácia poskytovateľov stále aktuálna

Pokračovali sme aj v označovaní ambulancií a lekární, ktoré majú župou vydané platné povolenie. Cieľom tejto aktivity je jasne označiť a identifikovať našou nálepkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sme vydali povolenie. Touto aktivitou zvyšujeme...

Pokračujeme v rekonštrukcii Polikliniky Karlova Ves

Po kompletnej rekonštrukcii vonkajšieho plášťa polikliniky vrátane výmeny okien a rekonštrukcii vonkajšej terasy pokračujeme v rekonštrukcii vnútorných priestorov. Práve prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie sociálnych zariadení a nového výťahu v...

Diskusiu o záchytkách sme otvorili aj na SK8

Bratislava nemá záchytné izby od roku 2004. Tento problém pociťujú nielen bežní občania, ale najmä pacienti na urgentných príjmoch a lekári v záchrankách. Odbor zdravotníctva BSK zanalyzoval súčasnú legislatívu, ktorá nedostatočne upravuje kompetencie a povinnosti...