Komisie

Zasadnutia komisií v roku 2019

Zloženie komisií

Mandátová komisia

Ing. Zuzana Schwartzová
predseda komisie
E-mail: zs.schwartz@gmail.com

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
E-mail: starostka@staremesto.sk

Mgr. Ján Buocik
E-mail: buocik@attorneys.sk

Mgr. Vladimír Dolinay
E-mail: vladimir@dolinay.sk

Dušan Dvoran
E-mail: starosta@vysokaprimorave.sk

Ing. Ján Karman
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
E-mail: mkrippel.biskupice@gmail.com

Ing. Lýdia Ovečková
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

Ing. Dušan Pekár
E-mail: dusan.pekar@gmail.com

Mgr. Peter Pilinský
E-mail: p.pilinsky@icloud.com

Ing. Peter Tydlitát
E-mail: peter.tydlitat@gmail.com

Finančná komisia

Ing. István Pomichal PhD.
predseda komisie
E-mail: i.pomichal@gmail.com

Vladimír Bajan
E-mail: vlado.bajan@gmail.com

Mgr. Ján Buocik
E-mail: buocik@attorneys.sk

Ing. Mária Hudáková
E-mail: maria_hudakova@yahoo.com

Ing. Martin Chren
E-mail: martin@martinchren.sk

PaedDr. Juraj Jánošík
E-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Ing. Juraj Káčer
E-mail: juraj.kacer@gmail.com

Ing. Ján Karman
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

Mgr. et  Mgr. Marek Machata
E-mail: marek.machata@gmail.com

Ing. Juraj Pátek
E-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk

JUDr. Ing. Juraj Říha PhD.
E-mail: primator@malacky.sk

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Peter Tydlitát
predseda komisie
E-mail: peter.tydlitat@gmail.com

Mgr. Ján Buocik
E-mail: buocik@attorneys.sk

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
E-mail: starostka@staremesto.sk

Mgr. Vladimír Dolinay
E-mail: vladimir@dolinay.sk

Dušan Dvoran
E-mail: starosta@vysokaprimorave.sk

Ing. Ján Karman
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

Mgr. Andrej Kovarik
E-mail: andrejkovarik@gmail.com

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
E-mail: mkrippel.biskupice@gmail.com

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Ing. Ivan Patoprstý
E-mail: ivan.patoprsty@gmail.com

Ing. Zuzana Schwartzová
E-mail: zs.schwartz@gmail.com

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predseda komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Mgr. Peter Fitz
E-mail: starosta@senkvice.org

Peter Hochschorner
E-mail: peterhochsi@gmail.com

Mgr. Andrej Kovarik
E-mail: andrejkovarik@gmail.com

Ing. Zuzana Schwartzová
E-mail: zs.schwartz@gmail.com

Ing. Peter Tydlitát
E-mail: peter.tydlitat@gmail.com

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
E-mail: jarosibl@gmail.com

Mgr. Peter Švaral
E-mail: peter.svaral@rohoznik.sk

RNDr. Martin Zaťovič
E-mail: martin.zatovic@gmail.com

Komisia dopravy

Mgr. Ján Buocik
predseda komisie
E-mail: buocik@attorneys.sk

Mgr. Igor Adamec
E-mail: igoradamec001@gmail.com

Dušan Dvoran
E-mail: starosta@vysokaprimorave.sk

JUDr. Štefan Gašparovič
E-mail: stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk

PhDr. Mária Kisková
E-mail: mkiskova@hotmail.com

Ing. Jozef Krúpa
E-mail: jozef.krupa.zah@gmail.com

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Ing. Ivan Patoprstý
E-mail: ivan.patoprsty@gmail.com

Ing. Martin Smeja, PhD.
E-mail: martin.smeja@gmail.com

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
E-mail: jozef@uhler.sk

Mgr. Martin Vlačiky, Phd.
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Ing. Ladislav Gujber
E-mail: gujberl@gmail.com

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
E-mail: starostka@staremesto.sk

Komisia školstva, mládeže a športu

PaedDr. Juraj Jánošík
predseda komisie
E-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Vladimír Bajan
E-mail: vlado.bajan@gmail.com

Mgr. Vladimír Dolinay
E-mail: vladimir@dolinay.sk

Mgr. Michal Drotován
E-mail: drotovan@yahoo.com

Peter Hochschorner
E-mail: peterhochsi@gmail.com

PhDr. Mária Kisková
E-mail: mkiskova@hotmail.com

Ing. Lýdia Ovečková
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

Ing. Martin Patoprstý
E-mail: patoprsty.martin@gmail.com

Mgr. Peter Pilinský
E-mail: p.pilinsky@icloud.com

Ing. István Pomichal, PhD.
E-mail: i.pomichal@gmail.com

Ing. Peter Tydlitát
E-mail: peter.tydlitat@gmail.com

RNDr. Martin Zaťovič
E-mail: martin.zatovic@gmail.com

Mgr. Oliver Solga
E-mail: oliver@oliversolga.sk

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
predseda komisie
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Ing. Katarína Augustinič
E-mail: katarina.augustinic@gmail.com

Mgr. Peter Buzáš
E-mail: peterpr.buzas@gmail.com

Dušan Dvoran
E-mail: starosta@vysokaprimorave.sk

Jana Hrehorová
E-mail: hrehorova.jana@gmail.com

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
E-mail: mkrippel.biskupice@gmail.com

Ing. Jozef Krúpa
E-mail: jozef.krupa.zah@gmail.com

Mgr. et Mgr. Marek Machata
E-mail: marek.machata@gmail.com

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Ing. Lýdia Ovečková
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

Ing. Juraj Pátek
E-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk

Mgr. Lívia Poláchová
E-mail: polachova@gmail.com

Ing. Peter Tydlitát
E-mail: peter.tydlitat@gmail.com

Ing. PhDr. Lucia Vidanová
E-mail: lucia.vidanova@gmail.com

Komisia kultúry

Ing. Zuzana Rattajová
predseda komisie
E-mail: rattajova@yahoo.es

Mgr. Igor Adamec
E-mail: igoradamec001@gmail.com

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
E-mail: starostka@staremesto.sk

Mgr. Peter Buzáš
E-mail: peterpr.buzas@gmail.com

Mgr. Vladimír Dolinay
E-mail: vladimir@dolinay.sk

Marian Greksa
E-mail: mgreksa292@gmail.com

Mgr. et Mgr. Marek Machata
E-mail: marek.machata@gmail.com

Mgr. Oliver Solga
E-mail: oliver@oliversolga.sk

Ing. PhDr. Lucia Vidanová
E-mail: lucia.vidanova@gmail.com

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Mgr. Michal Drotován
E-mail: drotovan@yahoo.com

Ing. Ladislav Gujber
E-mail: gujberl@gmail.com

PaedDr. Juraj Jánošík
E-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Mgr. Andrej Kovarik
E-mail: andrejkovarik@gmail.com

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
E-mail: creative@fuxo.sk

Mgr. Peter Pilinský
E-mail: p.pilinsky@icloud.com

Mgr. Lívia Poláchová
E-mail: polachova@gmail.com

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
E-mail: jarosibl@gmail.com

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Ing. Mária Hudáková
predseda komisie
E-mail: maria_hudakova@yahoo.com

Ing. Martin Chren
E-mail: martin@martinchren.sk

Ing. Juraj Káčer
E-mail: juraj.kacer@gmail.com

Mgr. Oliver Solga
E-mail: oliver@oliversolga.sk

Ing. Jozef Krúpa
E-mail: jozef.krupa.zah@gmail.com

Ing. Dušan Pekár
E-mail: dusan.pekar@gmail.com

Mgr. Peter Švaral
E-mail: peter.svaral@rohoznik.sk

Dotačná komisia

Ing. Dušan Pekár
predseda komisie
E-mail: dusan.pekar@gmail.com

Ing. Katarína Augustinič
E-mail: katarina.augustinic@gmail.com

Mgr. Vladimír Dolinay
E-mail: vladimir@dolinay.sk

Mgr. Peter Fitz
E-mail: starosta@senkvice.org

Marian Greksa
E-mail: mgreksa292@gmail.com

Ing. Ján Karman
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

PhDr. Mária Kisková
E-mail: mkiskova@hotmail.com

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Ing. Martin Patoprstý
E-mail: patoprsty.martin@gmail.com

Mgr. Lívia Poláchová
E-mail: polachova@gmail.com

Ing. Zuzana Schwartzová
E-mail: zs.schwartz@gmail.com

Mgr. Oliver Solga
E-mail: oliver@oliversolga.sk

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Mgr. Peter Švaral
E-mail: peter.svaral@rohoznik.sk

Ing. Lýdia Ovečková
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com