Pokračovali sme aj v označovaní ambulancií a lekární, ktoré majú župou vydané platné povolenie. Cieľom tejto aktivity je jasne označiť a identifikovať našou nálepkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sme vydali povolenie. Touto aktivitou zvyšujeme povedomie u pacientov a zamedzujeme výskytu falošných lekárov či zdravotníckych zariadení. Legálnosť zdravotníckeho zariadenia je podľa zverejneného identifikátora zároveň možné preveriť aj na našej webovej stránke.