Bratislava nemá záchytné izby od roku 2004. Tento problém pociťujú nielen bežní občania, ale najmä pacienti na urgentných príjmoch a lekári v záchrankách. Odbor zdravotníctva BSK zanalyzoval súčasnú legislatívu, ktorá nedostatočne upravuje kompetencie a povinnosti zúčastnených subjektov. Zákon je zastaralý a bez novelizácie nie je znovuzriadenie záchytiek možné. Sme radi, že aj ministerstvo zdra
votníctva, ktorému sme zaslali zásadné pripomienky k zmene zákona, výsledky analýzy BSK uznalo.

K problematike zriaďovania záchytiek sme rokovali aj so zástupcami Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy, ako aj na stretnutí predsedov VÚC v rámci SK8. Z tejto pozície sme k spolupráci oslovili ministerstvo vnútra, na ktoré ministerstvo zdravotníctva presunulo agendu záchytiek. V rámci prípravy legislatívy sme na župe pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť.