OZNAM

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebný zákon) uskutočňuje v termíne od 18.12.2019 do 18.01.2020 prerokovanie urbanistickej štúdie:

 „Športovo–rekreačný areál pri ČOV, MČ Bratislava – Petržalka“.

Čo vás zaujíma?

Vyberte si oblasť, o ktorú sa zaujímate. Ak ste nenašli, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať. Kontakt nájdete v spodnej časti stránky.

Zdravotníctvo a lekárne

Zoznam pohotovostných lekární, vydávanie povolení, určenie ošetrujúceho lekára, polikliniky, ordinačné hodiny

Cestovný ruch

Top turistické zaujímavosti kraja, interaktívna mapa cyklotrás, Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020,..

Register zmlúv a faktúr

Kompletný prehľad všetkých zmlúv, faktúr a objednávok aj s prehľadným a detailným vyhľadávaním.

Otvorená župa

Kompletný prehľad zmlúv, objednávok a faktúr aj s vyhľadávaním. Termíny a materiály zastupiteľstva a ďalšie..

Územné plánovanie a GIS

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie,..

Sociálne služby

Dôležité kontakty, posudzovanie odkázanosti a zabezpečovanie sociálnej služby, žiadosti, tlačivá..

Doprava

Cestovné poriadky vlakov, autobusov aj MHD, licencovanie subjektov pre pravidelnú dopravu, aktuálne správy.

Dotácie

Bratislavská regionálna dotačná schéma, Participatívny rozpočet, individuálne dotácie, Územné dotácie

Školstvo, mládež a šport

Zoznam všetkých župných škôl, výberové konania, voľné pracovné miesta, zástupcovia BSK v školských radách,..

Životné prostredie

Dokumenty posudzovania vplyvov na životné prostredie, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov vody,..

Financie a majetok

Prehľad faktúr, objednávok a zmlúv aj s prehľadným vyhľadávaním, prehľad obchodných spoločností s účasťou BSK

Eurofondy a regionálny rozvoj

IROP, Program INTERACT, podpora EÚ v programovacom období 2014 – 2020, informácie, materiály,..

Všetko o BSK

Adresár a kontakty, župan, voľné pracovné pozície, sprístupňovanie informácií,..

Kultúra

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry,..

Elektronické služby

Využite elektronické služby Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom portálu eGOV

Eurofondy a regionálny rozvoj

Pošlite nám správu

4 + 4 =

Telefón - ústredňa

02/4826 4111

Adresa

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
P.O. Box 106
Sabinovská 16
820 05 Bratislava