ÚRAD Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 BRATISLAVA 25

IČO: 360 636 06
DIČ: 2021 608 369

Ústredňa: 02/4826 4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

ÚRADNÉ HODINY*

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00

* Platí pre všetky odbory Úradu BSK s výnimkou Odboru sociálnych vecí a Odboru zdravotníctva

POKLADNIČNÉ HODINY

Pondelok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Utorok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Streda 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Štvrtok 9:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Piatok 9:30 – 11:30

 

ÚRADNÉ HODINY**

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok
Piatok 8:00 – 12:00

 ** Platí len pre Odbor sociálnych vecí
a Odbor zdravotníctva

PODATEĽŇA

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00