Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti všeobecná ambulancia pre dospelých Medintegral s.r.o., MUDr. Tibor Baranec, Mierová 288/21, Bratislava Ružinov, ukončil svoju činnosť na vlastnú žiadosť.

Zdravotný obvod bol upravený nasledovne:

  • Viera Murcková, s miestom prevádzky Bajzova 277/2, 821 08 Bratislava
    Záhradnícka, časť Ružinov nepárne čísla od 39-71
    Mierová, čísla 59-76 a 100-162

 

  • Zlatica Pohlyová, 1. NP, s miestom prevádzky priestor P2, m.č.1.16, Mierová 18550/27, 821 05 Bratislava
    Slivková