Organizácie BSK (podľa právnej subjektivity)

1. ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Školstvo
Gymnázium Ivana Horvátha 14, Bratislava
Gymnázium A. Bernoláka, Senec
Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava
Gymnázium Malacky
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava
Gymnázium Senecká 2, Pezinok
Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava
Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium J. Papánka Vazovova 6, Bratislava
Gymnázium Karola Štúra, Modra
Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
Konzervatórium, Bratislava, Tolstého 11
Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava
Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava
Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava
Obchodná akadémia Pezinok
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Spojená škola, Malinovo
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava
SOŠ pedagogická, Modra
SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra
SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
SPŠ dopravná Kvačalova 20, Bratislava
SPŠ elektrotechnická K.Adlera 5, Bratislava,
SPŠ elektrotechnická Zochova 9, Bratislava,
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35, Bratislava
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
SPŠ elektrotechnická Hálova 16, Bratislava
Stredná zdravotná škola Strečnianska ul., Bratislava
Stredná zdravotná škola Záhradnícka 44, Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, Bratislava
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Bratislava
Školský internát, Trnavská 2, Bratislava
ŠOŠ masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7, Bratislava
Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava
ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13, Bratislava
Sociálne služby

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Hrnčiarska 37
902 01 Pezinok 1
www.dsspezinok.sk
tel. 033/6432 022
fax: 033/6432 023
výročné správy: http://www.dsspezinok.sk/zverejnenie
E-mail: dssazps.pezinok@centrum.sk

Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 38
900 84 Báhoň 1
www.dssbahon.sk
výročné správy: http://www.dssbahon.sk/zverejnovanie/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/ 6455 156, 150
Fax: 033/ 6400 804
E-mail: vizus@stonline.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Pri starom mlyne
900 01 Modra-Harmónia 1
www.merema.sk
výročné správy: http://merema.sk/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/6473 601
Fax: 033/6473 601
E-mail: merema@merema.sk

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie č. 19
906 36 Plavecké Podhradie
www.dssplaveckepodhradie.sk
výročné správy: http://www.dssplaveckepodhradie.sk/uzitocne-informacie
Tel.: 033/6584 313
Mob.: 0911 224 212
E-mail: dsspp@centrum.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava 1
www.ddstupava.eu.sk
Výročné správy: http://www.ddstupava.eu.sk/index.php/archiv
Tel.: 02/6593 4711 – 2
Fax: 02/6593 4711 – 2
E-mail: riaditel@ddstupava.eu.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36-38
Bratislava 5, 851 04
www.kampino.sk
výročné správy: http://kampino.sk/sk/o-nas/dokumenty/Vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6241 0558 – 59
Fax: 02/6231 7967
E-mail: kampino@kampino.sk

Domov sociálnych služieb Rozustec
Furmanská 4
841 03 Bratislava 47
www.dssrozsutec.sk
výročné správy: http://www.dssrozsutec.sk/o-nas
Tel.: 02/ 6428 7372
Fax: 02/ 6428 8523
E-mail: riaditelka@dssrozsutec.sk
Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
www.mokrohajska.sk
výročné správy: http://www.mokrohajska.sk/web/onas/dokumenty/dokumenty-gaudeamus/
Tel.: 02/5910 0949
E-mail: tvarozek@mokrohajska.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava 45
www.domovrosa.sk
výročné správy: http://www.domovrosa.sk/str.php?p=14
Tel.: 02/5477 3400, 40
Fax: 02/5479 1051
E-mail: pavol.orlovsky@domovrosa.sk

DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava 42
www.dsspkm.sk
Tel.: 02/ 6436 4252
Fax: 02/ 6436 4262
výročné správy: http://dsspkm.striz.sk/povinne-zverejnovanie/
Tel.: 02/ 6436 4252
Fax: 02/ 6436 4262
E-mail: dsspkm@dsspkm.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 35
detašované pracoviská: Strelkova 32 a Podbrezovska 28
www.ddraca.sk
výročné správy: http://www.ddraca.sk/index.php?action=catdetail&catid=32
Tel.: 02/ 4488 9815
Fax: 02/ 4488 7487
E-mail: ddraca@ddraca.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava 3
www.dssintegra.sk
výročné správy: http://www.dssintegra.sk/sk/ine-dokumenty
Tel.: 02/4445 8729, 02/4445 8730
Fax: 02/444 5872
E-mail: dssintegra@dssintegra.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava 3
www.sibirka.sk
výročné správy: http://sibirka.sk/index.php/dokumenty/vyrocne-spravy
Tel.: 02/ 4446 1207 – 08
E-mail: sibirka@sibirka.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Javorinská 7a
811 03 Bratislava 1
detašované pracovisko: Ľubinská 5
www.dssjavorinska.webnode.sk
výročné správy: http://dssjavorinska.webnode.sk/socialne-sluzby/vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6280 4081, 02/6280 2052
Fax: 02/6280 1330
E-mail: riaditeldss@mail.t-com.sk

2. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Školstvo
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
SOŠ informačných technológií – Hlinícka 1, Bratislava
SOŠ obchodná S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
Kultúra

Malokarpatská knižnica v Pezinku
Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová
Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6413 123, 033/6412 315, kl. 11
Fax: 033/6413 123
E-mail: sekretariat@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Riaditeľ: PhDr. Martin Hrubala
M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
E-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
www.muzeumpezinok.sk

Bratislavské bábkové divadlo
Riaditeľ: Ing. Ján Brtiš
Dunajská 36, 811 08 Bratislava
Dočasne hrá predstavenia v budove Istropilis
Tel.: 02/5263 4795, 02/5263 4740
E-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk
www.babkove-divadlo.sk

Divadlo LUDUS
Riaditeľ: Mgr. art. Martin Kubran
Jozefská 19, 811 06 Bratislava
Predstavenia hrá divadlo v ŠTÚDIU L+S, Nám. 1. mája v Bratislave
E-mail: ludus@ludusdivadlo.sk
www.divadloludus.sk

Divadlo ARÉNA
Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Kukura
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
E-mail: sekretariat@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Riaditeľka: PhDr. Anna Píchová
Horná 20, 900 01 Modra
E-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk

Divadlo ASTORKA Korzo 90
Riaditeľ: Mgr. art. Vlado Černý
E-mail: astorkakorzo90@gmail.com
www.astorka.sk

Zdravotníctvo

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4
Tel. ústredňa: 02/6026 4111
E-mail: pkv@netax.sk
www.poliklinikakv.sk

Prevádzková doba: Po-Pia (okrem sviatkov): 7:00 – 19:00 hod.

3. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Doprava a cesty

 

Regionálne cesty Bratislava
www.rcba.sk

Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015

Stredisko Bratislava

Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
Tel/Fax: 02/ 4342 4000
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 741

Stredisko Malacky
Hlboká 679/31, 901 01 Malacky
Tel.: +421 34 7723335
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 736

Stredisko Senec
Pezinská č. 29, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 2704
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 742

Stredisko Pezinok
Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6452 417
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0917 922 645

Bratislavská integrovaná doprava
sídlo:
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015

prevádzka:
Sabinovská 16
821 02 Bratislava 3
Slovenská republika

Tel.: 02/4826 4135
E-mail: info@bid.sk
www.bid.sk

Informácie o cestovaní poskytuje Infocentrum IDS BK na tel. čísle 0948 102 102

4. OSTATNÉ

Cestovný ruch

Bratislava Region Tourism – krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Tel.: 02/4826 4114
E-mail: kocr@region-bsk.sk
www.gob.sk

Slovenský dom Centrope
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Tel.: 0948 228 657
E-mail: domcentropy@gmail.com
www.domcentrope.sk