Za prvé dva roky na župe sme hospodárili s takmer 370 mil. eur, ktoré boli použité na zabezpečenie rôznorodých potrieb obyvateľov a návštevníkov kraja.

Na rozvojové a investičné projekty sme z tejto sumy použili takmer 50 mil. eur, výsledkom čoho sú zrekonštruované školy, domovy sociálnych služieb alebo vynovené cesty. Naďalej takisto rozvíjame integrovaný dopravný systém a nezabúdame na podporu tretieho sektora prostredníctvom dotácií.

Úrad BSK hospodári transparentne, s dlhodobým počtom zamestnancov okolo 250. Napriek nepriaznivým ekonomickým prognózam a legislatívnym zmenám sme pripravení aj v ďalších rokoch hospodáriť zodpovedne a tak, aby sme zabezpečili bezproblémové plnenie našich kompetencií.